fredag 1 juli 2011

Äldreomsorg – Kunnigare läkare behövs

Pressmeddelande från socialstyrelsen den 2011-03-25 - Läkare måste få bättre kunskap om äldres sjukdomar

”Många läkare har för lite kunskaper om äldre människors hälsa och sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Därför bör stat och landsting göra riktade satsningar för att öka kompetensen hos läkarkåren, föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.”

”Grundutbildningen och allmäntjänstgöringen för nyblivna läkare omfattar i regel sju år. Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att så många som nio av tio legitimerade läkare under den perioden inte har haft mer än cirka två veckors utbildning i geriatrik.”

Det är ett bra initiativ från socialstyrelsen. Ingen tvekan om det. Men det som behövs inom äldrevården är framför allt en tydligare satsning på geriatrik som specialistkompetens för läkare och sjuksköterskor. Under trettio års tid har vi minskat denna specialistgren till oroväckande låga nivåer. En gång i tiden hade samhället ett bra synsätt med tex barnläkare, allmänläkare och äldreläkare (specialister inom långvård) och i landet hade vi hyfsad god tillgång och balans. Sen fick vi för oss att allmänläkarna, (distriktsläkarna) skulle täcka hela fältet, från ung till gammal, och det var ett missgrepp, som vi nu ser följderna av.  Gamla utsätts för både övermedicinering och tom felaktig medicinering.

Men det är bra att SoS nu tar tag i saken och trycker på stat och landsting. Visst behövs det fortbildning av distriktsläkarna, men den stora satsningen måste bli att göra geriatrikområdet intressant så att vi åter får fler specialister.

Sen har vi den stora frågan om hur sjukvården för äldre skall organiseras? Är här råder ingen tvekan, vi måste få vårdcentraler som är specialiserade på äldres hälsa.
Båda dessa områden är mycket viktigare än fortbildning av distriktsläkarna.