fredag 26 oktober 2012

Äldreomsorgs - RUT

Det är inte att undra på att RUT blivit så omtyckt bland våra äldre. Dels får man en service värd namnet, dels får man det till en rimlig kostnad. Och man får det utan byråkrati. Bara en sån sak – Tänk att slippa dra sitt liv för en ung vikarierande blivande socionom. Man slipper all myndighetskultur och all förnumstighet!

En vanlig uppfattning är att RUT bara omfattar städning eller så enligt skatteverkets snävaste normer. Men så verkar det inte vara. Skatteverkets tillämpning omfattar i princip alla tjänster som normalt finns inom den kommunala hemtjänsten. Det innebär att tvätt, inköp, klädvård, ledsagning, matlagning, personlig hygien, på- och avklädning och matning är exempel på sådant som omfattas av RUT. Och därtill kommer högt värderade faktorer såsom flexibilitet, påverkan och valfrihet. Faktorer som den kommunala hemtjänsten inte förstår att sätta särskilt högt. Jag måste väl i samma andetag säga att skuggan faller tyngre över hemtjänstledningarna än över personalen. De senare vill förändra och förbättra, men har inte en chans i den rigida byråkratin.

Utan tvekan har RUT kommit för att stanna. Visst kan det ändras och fingras beroende på skiftande riksdagsmajoriteter, men möjligheten till egen påverkan för den enskilde kommer sannolikt inte att kunna inskränkas. Leve RUT för de äldre. Leve frihet för de äldre.

fredag 19 oktober 2012

Funktionsnedsättning - Hemtjänst och boendestöd

I april 2011 sa socialstyrelsen följande i ett nyhetsmeddelande

”Den 1 oktober 2011 hade 45 900 personer under 65 års ålder med funktionsnedsättning minst en insats enligt socialtjänstlagen från sin kommun. Hemtjänst i ordinärt boende har tidigare varit den vanligaste insatsen, men nu är det fler som får boendestöd.”

Jaha, och vad är det för tänkvärt med detta då? Det här är intressant så tillvida att socialtjänsterna i ökande utsträckning har börjat ta sitt eget och bättre ansvar för SoL-insatsen till personer med funktionsnedsättning. Tidigare skyfflade man över utförandet till hemtjänsten som inte är det minsta lämpade för detta. Hemtjänsten är van att umgås med äldre och har ingen ordentlig utbildning eller annan kompetens för att hjälpa yngre med funktionsnedsättning.

Utvecklingen föder hopp om en fortsättning! Nu kanske vi också snart får se ett slut på kommunernas oskick att placera unga funktionsnedsatta personen på äldreboenden. Det är förskräckligt att detta missbruk har fått pågå år efter år. Det förstår var och en att en ung person med funktionsnedsättning inte har mycket gemensamt med äldre och ibland dementa personer.

En annan intressant aspekt i nyhetsmeddelandet är att – ”Ungefär lika många kvinnor som män under 65 års ålder har boendestöd, medan det är fler kvinnor än män som har hemtjänst.”

Socialtjänsten klarar således av jämställdheten mycket bättre än hemtjänsten. Den senare har i alla år diskriminerat männen. (Kanske för att det mestadels är kvinnor som beviljat insatserna?)


fredag 12 oktober 2012

Äldreomsorg - Stimulansbidrag

I  juni månad, 2012 skickade socialstyrelsen ut ett nyhetsmeddelande

”Socialstyrelsen har under 2011 delat ut medel som ska bidra till bättre kvalitet i äldreomsorgen. Kommuner och landsting har med hjälp av dessa statliga medel kunnat anställa och utbilda personal samt drivit projekt inom bland annat rehabilitering.
Mellan åren 2007 och 2011 har Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, betalat ut totalt 4,9 miljarder kronor till kommuner och landsting. Syftet med stimulansmedlen är att höja kvaliteten..”
Det här är bara byråkratisk trams som saknar all betydelse i äldreomsorgen. Tala om att slänga pengar i sjön. Denna typ av insatser ger inte någon egentlig kvalitetshöjning eller annan positiv effekt. Möjligtvis kan de ge upplevelser åt en massa byråkrater som reser runt på konferenser och sedan kommer hem och plågar sin personal med en massa nytt struntprat.  Den enda synliga effekten i den nära verksamheten är att de påtvingade meningslösa utbildningarna stjäl tid ifrån vården.  Socialstyrelsen skulle hålla sig för god för att hålla på med sådana kvasiinsatser. Tala om redundant arbete!

Nej, socialstyrelsens viktigaste uppgift är att ställa krav på dem som ansvarar för äldreomsorgen, samt därtill att följa upp att kraven innehålls. Sluta lek tomte och mysfarbror, utan ta ett ordentligt tag om den viktiga uppgiften att ställa krav på kommunerna och verksamheterna. Visst, man blir då inte lika uppskattad av kommunerna med flera, men alla anställda och alla brukarna skulle däremot jubla om det åter blevo ordning på torpet inom äldreomsorgen. Lekstugan måste stängas för gott. 

fredag 5 oktober 2012

Äldreomsorg - Dålig kunskapsutveckling


Det är konstigt att det har varit så lite verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen som det faktiskt har varit. Eller skall man egentligen säga verksamhetsinveckling? I stort sett ser äldrevården idag ut som den gjorde för fyrtio - femtio år sedan. Och skall verksamheten betygsättas blir nog betyget ett snäpp lägre än det som 1970 års verksamhet förtjänade.

Ibland jämför jag med en annan sektor som stod stilla i drygt 100 år nämligen odontologin. Visst tillkom det lite snabba tryckluftsborrar och så, men i princip borrade man upp tanden och fyllde med amalgam, om man inte drog ut den. Men så beslöt regeringen 1995 om annat. Man började fasa ut amalgamet. Och helt plötsligt gick det inte bara bra utan tom bättre med annat tandfyllnadsmaterial. Och detta uppifrån kommande tryck inom en viss sektor drog igång en utveckling inom hela verksamheten.

Så åter till äldreomsorgen.  Kanske är det så att de inneboende krafterna inom äldreomsorgen är för svaga. Vi kommer aldrig att få någon ordentlig verksamhetsutveckling om det inte kommer en press från regering och riksdag. I vart fall verkar en del parter såsom SKL och socialstyrelsen med flera inte vara riktigt vuxna sina roller. Man driver inga frågor, man bara speglar verkligheten. Man flyter bekvämt med i olika åsiktsvindar.

Särskilt allvarligt är situationen inom området demens. Detta är en sluten värld som de flesta av oss inte så lätt har tillgång till. Men fy vilken så kallad vård/omsorg som där bedrivs idag. Vårdtagarna driver fritt runt på avdelningarna utan någon form av sysselsättning. Man bråkar med varandra, slår varandra och kastar otidigheter omkring sig. Inte av ondska eller så, utan som en följd av sjukdomstillståndet och avsaknaden av sysselsättning. Och avdelningarna är stora och underbemannade. Ljudnivån hög och ordningen totalt obefintlig. Och vårdtagarna är rent ut sagt smutsiga och otvättade. Och oftast avmagrade. Detta är verkligheten inom en del kommuner, ja alltför många

Så såg det sannerligen inte ut 1970. Alla fick då ordenlig morgonhygien. Patienterna aktiverades med hjälp av terapiavdelningen. Och de som behövde fick hjälp att äta. Visst hade man ibland landstinget kläder, men ingen gick omkring med solkiga och sönderrivna kläder.

Nej, skall det bli bättre ordning inom äldreomsorgen måste opinionstrycket öka. Men framför allt måste rikspolitiken vakna och börja ställa ordentliga krav på äldreomsorgens huvudmän. Räcker det inte med socialstyrelsens nya krav på bemanning? Hoppas kan man alltid, men jag tror inte det i praktiken biter på huvudmännen. När det gäller äldreomsorgen talar man med dubbla tungor. En offentlig retorik, och en som gäller i verkligheten. Det behövs ett ordentligt tryck som inrymmer både vite och ett personligt ansvar för dem som har ansvaret.