fredag 27 augusti 2010

Äldreomsorg - Äldreboende kan bli för varma

Äldre lider rätt rejält när temperaturen blir för hög. Det kan inte vara rimligt att äldre person får flytta från en sval lägenhet i eget boende till ett bastuliknande rum på ett äldreboende. Äldre personer har sämre förmåga att stå ut med höga temperaturer. Särskilt om man har kärlkramp, hjärtsvikt eller på att sätt har nedsatt blodcirkulation. Men tar vi hänsyn till detta i våra äldreboenden? Knappast! Omsorgerna tilldelar utan djupare tanke den svagaste person ett rum i söder eller västerläge. Och nästan aldrig finns det markiser eller annat solskydd. Det kan bli uppåt 40 grader varmt i rummen. Sådana temperaturer är svåra för en ung och frisk människa och direkt farliga för en äldre.

Nästan varje sommar överraskas vi av att det blir för varmt på de särskilda boendena, men aldrig gör vi något åt saken. Det är nu dags att socialstyrelsen tar upp frågan på allvar och tydligt uttala huvudmännens skyldighet att hålla rimliga temperaturer i bostäderna. Dels i det befintliga beståndet av äldreboenden, dels framför allt vid nybyggen.

Hur man skall lösa problemet är en byggandsteknisk fråga, som sannolikt är fullt tekniskt genomförbar. Inte utan kostnad förstås, men väl med acceptabelt resultat i slutändan. SoS måste få ändan ur vagnen och göra någonting nu!

fredag 20 augusti 2010

Omsorg - Låt pensionärerna få åka gratis i kollektivtrafiken

I många länder såsom England, Ungern med flera åker pensionärerna gratis på stadsbussar och spårvagnar. Tänk om vi kunde ha en så fin ordning i Sverige också. Med stora vinster för miljön, de äldre hälsa, olycksstatistiken och färdtjänstbudgeten! Eller ännu bättre tänk om alla pensionärer kunde få åka gratis i all kollektivtrafik.

För ett antal år sedan var frågan uppe till livlig debatt. Men nu verkar den vara närmast stendöd. Inget parti eller handikapporganisation visar något intresse. Möjligtvis kan man ibland se och annan insändare. Synd att intresset är så svagt. För det finns nog ingen fråga eller snarare lösning som har så många positiva effekter som denna.

Låt som en inledning, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar få åka billigare och helst gratis när det är lågtrafik. Till gagn för alla. Pensionärerna med flera blir glada. Hälsan bättre. Sjukhuskostnaderna minskar. Kollektivtrafiken får ett bättre utnyttjande. Och belastningen på miljön minskar. Samhället får lägre färdtjänstkostnader. Det finns bara vinnare. Vågar man hoppas på en framtida svängning av intresset?

fredag 13 augusti 2010

Äldreomsorg - Vikarier inom äldrevården - En reflexion

En av mina tidigare omsorgschefer hade aldrig problem att ordna vikarier för den ordinarie vårdpersonalen inför sommaren och så. Många andra chefer hade allt emellanåt svårigheter att hitta personal och framförallt lämplig personal. En dag beslöt jag mig för att fråga den ”unika” chefen hur hon bar sig åt. Inga problem sa hon – Jag är bara vänlig och tänker utifrån vikariernas utgångspunkt.

När vikariaten börjar ebba ut i slutet på sommaren samlar jag alla och berättar vilket bra jobb de har gjort. Tackar och berömmer. Därefter bjuder jag in var och en till samtal under hösten. Till jul skickar jag en julhälsning. Sen är alla också alltid välkomna att höra av sig om de villa hoppa in och jobba under ”terminerna”. I januari tar förnyad kontakt med var och en, och inbjuder till samtal inför sommaren. De får gärna ta med sig en lämplig kompis också! Strax innan sommaren samlar jag alla och berättar om nyheterna som hänt på vår arbetsplats och vad nytt som i övrigt gäller. Ja, jag bjuder på kaffe och fika också när vi ses. Och det viktigaste av allt är att vikarierna får tillfälle att fråga och undra utan att känna sig dumma.

Men kanske den verkliga förklaringen låg i omsorgschefens personlighet. Hon var en varm och mjuk människa. Men jag tror ändå det ligger en hel del värde i hennes arbetssätt! För vikarieproblem hade hon aldrig.