fredag 27 augusti 2010

Äldreomsorg - Äldreboende kan bli för varma

Äldre lider rätt rejält när temperaturen blir för hög. Det kan inte vara rimligt att äldre person får flytta från en sval lägenhet i eget boende till ett bastuliknande rum på ett äldreboende. Äldre personer har sämre förmåga att stå ut med höga temperaturer. Särskilt om man har kärlkramp, hjärtsvikt eller på att sätt har nedsatt blodcirkulation. Men tar vi hänsyn till detta i våra äldreboenden? Knappast! Omsorgerna tilldelar utan djupare tanke den svagaste person ett rum i söder eller västerläge. Och nästan aldrig finns det markiser eller annat solskydd. Det kan bli uppåt 40 grader varmt i rummen. Sådana temperaturer är svåra för en ung och frisk människa och direkt farliga för en äldre.

Nästan varje sommar överraskas vi av att det blir för varmt på de särskilda boendena, men aldrig gör vi något åt saken. Det är nu dags att socialstyrelsen tar upp frågan på allvar och tydligt uttala huvudmännens skyldighet att hålla rimliga temperaturer i bostäderna. Dels i det befintliga beståndet av äldreboenden, dels framför allt vid nybyggen.

Hur man skall lösa problemet är en byggandsteknisk fråga, som sannolikt är fullt tekniskt genomförbar. Inte utan kostnad förstås, men väl med acceptabelt resultat i slutändan. SoS måste få ändan ur vagnen och göra någonting nu!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kan bara hålla med dig i vad du skriver, många kloka ord på dina inlägg.
Äldreboende eller s.k. Långvård på ett sjukhem där sjuka ligger hela dagen bredvid ett soligt fönster utan att några persienner är neddragna är ren tortyr i rättslig mening. Har haft en nära anhörig som har fått uppleva detta trots påpekanden från min sida många många ggr helt utan respons från vårdpersonal. På något vis måste det bli en förändring för de gamla så de får ett värdigt boende och ett värdigt slut utan att pinas ihjäl av värme.
Tack för ordet.

Sten sa...

Hej Anonym, tack för din kommentar. Ja, på många håll är det under all kritik med de höga rumstemperaturerna. Det får väl betraktas som självklart att personalen skall nyttja de värmeavskärmande möjligheter som finns. Men på en del ställen råder en tråkig personalattityd. Där negativismen tagit över lider vårdtagarna.