fredag 26 oktober 2012

Äldreomsorgs - RUT

Det är inte att undra på att RUT blivit så omtyckt bland våra äldre. Dels får man en service värd namnet, dels får man det till en rimlig kostnad. Och man får det utan byråkrati. Bara en sån sak – Tänk att slippa dra sitt liv för en ung vikarierande blivande socionom. Man slipper all myndighetskultur och all förnumstighet!

En vanlig uppfattning är att RUT bara omfattar städning eller så enligt skatteverkets snävaste normer. Men så verkar det inte vara. Skatteverkets tillämpning omfattar i princip alla tjänster som normalt finns inom den kommunala hemtjänsten. Det innebär att tvätt, inköp, klädvård, ledsagning, matlagning, personlig hygien, på- och avklädning och matning är exempel på sådant som omfattas av RUT. Och därtill kommer högt värderade faktorer såsom flexibilitet, påverkan och valfrihet. Faktorer som den kommunala hemtjänsten inte förstår att sätta särskilt högt. Jag måste väl i samma andetag säga att skuggan faller tyngre över hemtjänstledningarna än över personalen. De senare vill förändra och förbättra, men har inte en chans i den rigida byråkratin.

Utan tvekan har RUT kommit för att stanna. Visst kan det ändras och fingras beroende på skiftande riksdagsmajoriteter, men möjligheten till egen påverkan för den enskilde kommer sannolikt inte att kunna inskränkas. Leve RUT för de äldre. Leve frihet för de äldre.

2 kommentarer:

Gunilla Arneström sa...

Nu är du lite för negativ mot hemtjänsten och dess chefer ! Förutsättningarna för att utföra all hemtjänst på bästa sätt tex. med tider och kontinuitet finns inte idag. Fördelningspolitikens dilemma. Budget i verksamheten efter beviljat biståndsbeslut vore ett krav och tex. ersättning i budgeten för gångtider och mycket annat. Vill berätta om min far som köpt Rut-tjänst de sista åren /städning. Han är mycket nöjd med det ! Sedan två månader tillbaka så behöver han ytterligare hjälp och har nu erhållit hemtjänst varje kväll+ två tillfällen under dagtid.Han är jättenöjd med alla som kommer,de är snabba och trevliga. Allt behöver inte vara svart,men givetvis finns det bekymmer och media fokuserar enbart på det dåliga

Sten sa...

Hej Gunilla, du tycker jag är för negativ. Nja, jag vet inte det. När jag skrev mina ord tänkte jag inte främst på enhetschefer eller så utan på det högsta skiktet.

De ytterst ansvariga på tjänstemannasidan inom äldreomsorgen gör få människor glada. Dessa personer har för länge sedan glömt uppdraget, om de ens kunnat det någonsin. Det finns ingen yrkesstolhet, bara en vilja att blunda och inte låtsas se!