fredag 2 november 2012

Äldreomsorg - Två bra böcker

Idag tänkte jag vara kort och bara nämna två riktigt bra böcker om äldreomsorgen. Två böcker som på sitt sätt är lika, men också på många sätt är olika. Lika är de så tillvida att de på ett närmast skrämmande sätt beskiver förhållanden inom äldreomsorgen. Olika därför att författarna är av olika ålder och kön. Perspektivet och berättelsen har därför blivit ganska skilda. Böckerna är

1)      Sara Beischer, Jag skall egentligen inte jobba här

2)      Stefan Gurt, Så dödar vi en människa

 Båda böckerna är en form av romaner som väver in det egna livet i handlingen. Stefan med en mer analytisk och reflekterande hållning och Sara uppvisar en mera överraskad, förbluffad och storögd hållning.

Min ödmjuka hållning är – Läs båda. Böckerna har mycket att ge på olika plan - De har mycket att ge både för den som arbetar inom äldreomsorgen och för den som nyfiket undrar hur det egentligen förhåller sig när man dagligen i media kan läsa om skandaler. Du som är troskyldig kommer att förstå en verklighet som är värre än du anade. Och du som jobbar i äldreomsorgen kommer att känna igen dig och känna klumpen i magen.

Inga kommentarer: