fredag 9 november 2012

Äldreomsorg – Hur många har hemtjänst

I april 2011 sa socialstyrelsen i ett nyhetsmeddelande
”Av alla som är 80 år eller äldre är 24 procent beviljade hemtjänst i ordinärt boende och 15 procent bor i särskilt boende. Sammanlagt har alltså närmare 40 procent, eller fyra av tio, någon av dessa insatser från sin kommun.”
Sett till alla i åldrarna 65 och högre var det 9 procent som hade hemtjänst i ordinärt boende och 5 procent som bodde i särskilt boende.”
I all sin enkelhet är detta ganska uppseendeväckande information. Det är svårt med statistik men jag tror det är så att andelen åttioåringar som får hemtjänst ökar medan andelen över sextiofem minskar.

När det gäller andelen i särskilt boende är den svagt minskar för alla ålderskategorier.

Men nu skall vi lägga märke till att vi bara talar om andelen som får t.ex. hemtjänst. Vi talar inte om hur många timmar som i snitt beviljas till de äldre. Denna siffra har varit i sjunkande under många år.

Huruvida utvecklingen är bra eller dålig kan man ha olika uppfattning om. Själv anser jag det visst kan vara bra att fler över åttio får hemtjänst. Men det finns en hund begraven, se nedan! Men det är däremot inte bra att de får allt färre timmar och insatser.

Det som inte är bra är de låga siffrorna på personer som bor i särskilt boende. Detta visar på en stor svaghet inom äldreomsorgen. Antalet platser står inte i relation till behoven.  Många av de som är 80+ skulle behöva bo på ett särskilt boende, men platsbristen gör att de istället får vistas hemma och få hemtjänst. Och det är denna situation som gör att andelen åttioåringar med hemtjänst ökar. Men detta säger inte socialstyrelsen trots att de har tillsynsansvar och skyldighet tolka och korrekt spegla verkligheten. Man skyddar som vanligt kommunerna.

4 kommentarer:

Ingvor sa...

Hej,

snälla, skriv inte sjunkande siffror och låga siffror då detta är fel.
Siffror är från 0-9 och annat är tal.

Bara för att många gör så dvs skriver siffror för precis vad som helst, så är detta inte rätt.
Vill gärna att din blogg ska vara mer än så, sanning är inte så dumt, och vill kunna läsa fortsättningsvis utan att behöva fokusera på felaktigheter. :-)

Vänliga hälsningar

Besserwissern
Ingvor

Anonym sa...

Problemet med socialstyrelsen är också att när man skall göra en anmälan dit, så tar det lång tid innan den behandlas, detta även om socialstyrelsen håller med om att förhållandena för den gamle (93 år) är oacceptabla med totalt havererad hemtjänst. Det enda som fungerade var de tre besöken ("tillsyn")per dag. Men ingen mat för det borde han klara själv, ingen hjälp med personlig hygien trots att han bad om att bli duschad och städningen en gång i månaden inskränkte sig till dammsugning, ingen städning av duschrum eller bänkytor i kök..

Så vad hjälper det att göra en amälan???

Äldreboende var inte att diskutera trots en styrkt demensdiagnos. Så ser det ut i Sverige idag.

Skrivet av anhörig som jobbar heltid inom kollektivtrafiken och halvtid hos sin famle far.Sten sa...

Hej Ingvor, tack för ditt inlägg. Du har rätt som jag förstår, men ... jag är inte lika känslig du som du. Din hållning känns lite skolmästaraktigt och har en air av svunna decennier. I vardagligt tal skiljer gemene man normalt inte på tal och siffror. Och vi förstår alla ändå eftersom sammanhanget ger förståelse. Andra exempel är att vi dagligdags använder ord såsom opinionssiffor eller publiksiffran.

Till sist siffrorna 0 - 9 är också tal. Det glöms lätt bort.

Sten sa...

Hej Anonym och tack för inlägg. Det är ledsamt att läsa dina ord. Din verklighet delas av många, men det gör förstås inte situationen bättre.

Att ha anhöriga inom äldreomsorgen är i många kommuner en ständig kamp. Och jag vet inte vad man skall göra åt det. Men en sak är säker tillsynen fungerar inte. Det var nästan bättre förr när länsstyrelserna hade ansvaret. Då fanns det åtminstone några tillsyner som tog sitt ansvar.