fredag 30 november 2012

Äldreomsorgen – Börja nyttja Webbutbildning

Ibland tänker jag – Varför är motståndet mot webbutbildningar så stort inom äldreomsorgen. Finns det någon verksamhet som är mera lämpad för webbutbildningar än just äldreomsorgen?

Motståndet måste brytas, annars hamnar kunskapsinhämtande alltför lång efter. Läget är illa nog som det är idag och ytterligare eftersläpningar kommer att medföra att andra aktörer så småningom tar över. Inte bara utbildningen utan hela verksamheter. Man förstår att  ekonomiskt tolka uppdraget.

Många webbutbildningar är interaktiva. Då är det både enkelt och roligt att sätta sig in i olika omsorgsfrågor. Och den stora fördelen är att man kan ”studera” precis när man själv vill. Man är inte bunden till bestämda föreläsningstider. Och man kan ta det i sin egen takt.

Innehållet kan anpassas både till vad personalen vill ha och behöver. Den som anordnar webbutbildningen kan också på ett enkelt sätt genom ett antal kontrollfrågor förvissa sig om att deltagarna tagit in relevant mycket av utbildningsinnehållet. En trygghet för alla parter. Inte minst för alla äldre som behöver välutbildad personal.

Det finns mycket att göra med hjälp av webbutbildningar – Det är bara för kommunerna att komma igång och börja använda detta. De privata aktörerna är redan på g. Webbutbildningarna är nämligen kostnadseffektiva. Varför är motståndet så stort? Bryr de kommunala utförarna sig varken om ekonomi eller brukare? Jag bara undrar!

Inga kommentarer: