fredag 7 december 2012

Funktionsnedsättning – Det tar för lång tid

Vad är det som tar för lång tid? Jo, byte av god man. Det finns uppenbarligen en hel del problem med God Manskapet. Nu har jag åter igen blivit kontaktad av en tidigare God Man. Han tyckte det var krångligt med den ekonomiska redovisningen och inget stöd fick han heller från något håll. Men det kanske allvarligaste problemet, som han såg det, var att det var svårt att lämna Godmanskapet. För hans del tog det ett år innan överförmyndarnämnden hade hittat en ersättare.

Ibland sägs det att de gode männen behöver utbildning. Och det kan säkert vara så. Men jag får en känsla av att det verkar vara överförmyndarkanslierna som behöver ökad insikt, kompetens och kunskap. Självklart skall det inte ta över ett år att byta ut en god man. De skall gå på mindre än tre månader. Kommunen kan inte skylla ifrån sig att det är svårt att rekrytera gode män. Man kan börja med att ta hand om dem man har så minskar utflödet av gode män och man får positiva ambassadörer som talar väl om verksamheten.

Det finns säkert många kommuner där godmanskapet fungerar väl. Men det finns också, som jag förstår, några där kanslierna låser in sig och inte vill vara stöd åt vare sig huvudmannen eller den gode mannen. Man lever i ett bekvämt isolat. Och det tror katten att man då har svårt att rekrytera nya gode män och behålla dem man har. Fattas bara annat. Människor är rationella!

Den person som kontaktade mig hade verkligen skäl för att avsluta sitt uppdrag. Hon hade själv blivit allvarligt sjuk och kunde inte sköta uppdraget. Men det brydde sig kommunen inte om. Man sa bara att man letade efter en ny. Bedrövligt att en svårt sjuk person som inte klarar sig själv skall behöva slita på sin tid och sitt liv.

Inga kommentarer: