fredag 14 december 2012

Äldreomsorg – Demens


2012-02-27 hade Veteranen, en nättidning för seniorer från SPF, en bra artikel om demens – ” Jag borde sett mammas demens tidigare”.

Det är sällan man läser en så insiktsfull text om demens. I all sin enkelhet och framför allt sin korthet visar artikeln på många av de problem som en anhörig har när en närstående drabbas av en demens. Du som har en äldre närstående – läs artikeln – det kan spara dig mycken vånda och arbete.

Och om jag får lägga till något så är det – se symptomen i tid. Jag vet – inte minst av egen erfarenhet – att man blundar länge och söker andra förklaringar, men gör inte detta, se problemen och sök hjälp i tid.

Jag citerar ur artikeln – ” Jag tog hänsyn till min mammas vilja alltför länge. Men när en närstående inte längre förstår sitt eget bästa så måste man ingripa oavsett om man vill eller inte.”
______________________________________________________________________

http://www.veteranen.se/ma-bra/%c2%bbborde-agerat-tidigare%c2%ab/  (Klistra in på google, om du vill läsa artikeln)

Inga kommentarer: