fredag 12 oktober 2012

Äldreomsorg - Stimulansbidrag

I  juni månad, 2012 skickade socialstyrelsen ut ett nyhetsmeddelande

”Socialstyrelsen har under 2011 delat ut medel som ska bidra till bättre kvalitet i äldreomsorgen. Kommuner och landsting har med hjälp av dessa statliga medel kunnat anställa och utbilda personal samt drivit projekt inom bland annat rehabilitering.
Mellan åren 2007 och 2011 har Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, betalat ut totalt 4,9 miljarder kronor till kommuner och landsting. Syftet med stimulansmedlen är att höja kvaliteten..”
Det här är bara byråkratisk trams som saknar all betydelse i äldreomsorgen. Tala om att slänga pengar i sjön. Denna typ av insatser ger inte någon egentlig kvalitetshöjning eller annan positiv effekt. Möjligtvis kan de ge upplevelser åt en massa byråkrater som reser runt på konferenser och sedan kommer hem och plågar sin personal med en massa nytt struntprat.  Den enda synliga effekten i den nära verksamheten är att de påtvingade meningslösa utbildningarna stjäl tid ifrån vården.  Socialstyrelsen skulle hålla sig för god för att hålla på med sådana kvasiinsatser. Tala om redundant arbete!

Nej, socialstyrelsens viktigaste uppgift är att ställa krav på dem som ansvarar för äldreomsorgen, samt därtill att följa upp att kraven innehålls. Sluta lek tomte och mysfarbror, utan ta ett ordentligt tag om den viktiga uppgiften att ställa krav på kommunerna och verksamheterna. Visst, man blir då inte lika uppskattad av kommunerna med flera, men alla anställda och alla brukarna skulle däremot jubla om det åter blevo ordning på torpet inom äldreomsorgen. Lekstugan måste stängas för gott. 

4 kommentarer:

Emilie sa...

Ja, stimulansbidrag hjälper tyvärr inte långsiktig kvalité så ofta. Det är roligt med projekt, men skapar bara en frustration hos medarbetare när det tar stopp hela tiden!

Sten sa...

Hej Emilie, tack för inlägg. Ja, oavsett ingång kommer man nästan alltid till att de s.k. stimulansåtgärderna gör mer skada än nytta.

Gunilla Arneström sa...

Ja,alla dessa ekonomiska satsningar från regeringen som också är styrda från dom på ett sätt som inte gagnar någon verksamhet.Pengarna ger enbart glädjepengar något år ,då det aldrig finns avsatt några pengar till fortsättning. Alla stimulansbidrag underhåller nästan på enbart byråkratin ! Jag läste att en forskare hade erhållit anslag för att undersöka nyttan med stimulansbidragen och vad som finns kvar. Det blir intressant att ta del av då det är klart, men under tiden fortsätter regeringen med sina bidrag.....!

Sten sa...

Hej Gunilla, kul info om forskaren. Jag kan inte tänka mig att han kommer fram till något annat än att stimulansbidrag mm motverkar sitt syfte. Det är att kasta pengar i sjön.