måndag 25 augusti 2008

Funktionsnedsättning: Våga fråga

En dam med uppenbara gångsvårigheter tar sig sakta och mödosamt ner för en trappa. Vakten frågar vänligt om han kan hjälpa till. Svaret blir ett snäsigt nej.

Situationer där responsen blir annorlunda än man väntat sig uppstår dagligen för oss alla. Oavsett vem som är inblandade - funktionsnedsatta eller icke funktionsnedsatta. Överraskningar ingår i livet. Och damens reaktion har säkert sin egen fulla och rimliga förklaring.

Men på något sätt är det ändå svårt när visad vänlighet lönas med ovänlighet. Speciellt när det handlar om grupper som i vardagen kan behöva en hjälpande hand som småbarnsföräldrar med barnvagn, funktionsnedsatta, äldre och barn. Det vore fullständigt felaktigt dra slutsatsen att man inte skall bry sig om andra. Tvärtom, i vårt allt mer individualiserade samhälle behövs en utåtriktad tanke alltför väl. Med andra ord - Våga Fråga.

Förmodligen finns det inget "nytt" att göra i saken än det vanliga som redan görs. Ämnet tas upp i skolorna, det finns bemötandeguider, handikapporganisationerna informerar, det finns branchutbildningar mm. I nio fall av tio möts visad vänlighet av vänlighet tillbaka. Den tionde gången blir det en surpris. Detta får kanske accepteras. Vi människor får inte bli helt förutsägbara. Ibland överraskar vi andra - positivt och negativt, ibland överraskar vi till och med oss själva. För kanske är det till och med så att det är överaskningen som görs oss till människor.

Inga kommentarer: