tisdag 5 augusti 2008

Äldrevård: Låt de äldres behov styra

När vi blir äldre kommer också hälsoläget att successivt ändras. Vi får tilltagande sjukdomsbilder och blir många gånger efterhand allt sämre. Det som en gång kanske började med att en brukare behövde hjälp med enkel service såsom städning kan efterhand utvecklas till ganska avancerad hemsjukvård. Brukarens efterfrågan rör sig från ett servicebehov via ett omsorgsbehov till ett omvårdnadsbehov.

Men problemet är att våra äldrevårdsorganisationer inte alla gånger är rustade och konstruerade för detta. Vi har lagt verksamheterna och specialistpersonalen i olika organisationer med skilda chefer utan att någon har ett helhetsansvar för verksamheten eller att någon har ett helhetsansvar för enskild brukare. Kedjan består av en mängd delansvar som kan opitimeras eller minimeras efter utförarens personliga smak och läggning.

Att ha fått det stora ansvaret att hjälpa människor när orken på ålders höst inte räcker till, är inget enkelt uppdrag. Det är en svår och ansvarsfull uppgift. Men vi behöver inte lägga sten på bördan genom att ha motverkande organisatoriska utformningar. Runt en vårdtagare i hemmet skall det finnas en organisation som rymmer behövlig kompetens. Den s.k. kontaktpersonen eller motsvarande måste däremot av nödvändighet bytas vid ett par tre tillfällen, allt eftersom hälsoläget ändras. I början kan det vara en serviceperson som har kontaktansvaret, för att sedan följas av en omsorgskunnig människa för att därefter gå över till legitimerad sjukvårdspersonal. Men all personal måste finnas i samma organisation. För alla kan behövas under hela brukartiden om än med olika tyngpunkter.

Inga kommentarer: