fredag 5 februari 2010

Äldreomsorg - Nog finns det utrymme för fler tankar om äldreboenden

Inom många områden såsom skolan, har vi fått intressanta alternativ till det kommunala utbudet. Oavsett vad man tycker om fenomenet i sig brukar de flesta vara överens om att alternativen har berikat mångfalden och påverkat de kommunala utförarna till bättre tag.

Själv har jag haft ett särskilt gott öga till de kooperativa och föreningsägda vindkraftverken. Utan dessa frivilliga idealister, som verkat för vindkraftens utbyggnad, hade vi inte haft den positiva utveckling vi ser idag. Visst finns det för stunden vissa skattetekniska problem för privatpersoner, men det får vi hoppas blir undanröjda.

Men inom äldreområdet lyser intressanta och nya alternativa med sin frånvaro. Det finns bra alternativ när det gäller utförandet av tjänster, men i mycket liten omfattning nytänkande när det gäller tex boende. Och skulle man stöta på ett alternativ så bygger tankarna på en stor huskropp med lägenheter. Inget fel i detta, men det finns faktiskt möjlighet att även släppa den monolitiska huskroppen som enda lösning. Det borde gå att tänka andra alternativa lösningar – utan att vara en drömmare.

Bestämt borde människor som är 50 årsålder kunna planera för sin ålderdom genom att vilja förverkliga och bygga egna seniorbostäder. Och detta utan att skapa segregerat boende. Man kan tänka sig bostadsområden som innehåller väldisponerade, miljö- och energianpassade mindre hus i grupper om knappt 100 kvm. Där det finns gemensamma lokaler och olika gemensamma funktioner. Där färdtjänsten har lätt att komma till. Där det kan finnas gemensam bilpool. Där det finns möjlighet till gemensam friskvård. Där man hjälper varanadra. Där det finns trädgårdsskötare. Och framförallt – där det finns möjlighet att umgås och samtala. Enligt min uppfattning skulle en sådan ansats skjuta upp de offentliga hjälp och stödinsatserna med minst tio år. Det är dags att släppa loss nya tankar!

6 kommentarer:

edin_linnea sa...

"Bevara Vigs Ängar!" - Karin Bergquist som har en anhörig på det populära äldreboendet skriver på Seniorbloggen om att det lagts ut till upphandling, och uppmanar till att skriva på uppropet emot det: http://bit.ly/bzTCex

Kerstin sa...

Det finns bra exempel i form av kollektivhus/bogemenskaper för andra halvan av livet i Stockholm; Färdknäppen, Sockenstugan, Sjöfarten och Dunderbacken (inflyttning i höst), Falun; Tersen, Göteborg; Majbacken, Lund; Russinet och Malmö; Boaktiv Landgången. Titta exempelvis på www.fardknappen.se!

Sten sa...

Hej Linnea, tack för tipset. Det är alltid tråkigt när det som fungerar bra skall ändras, men ledsamt nog ganska vanligt.

Sten sa...

Hej Kerstin, tack för den fylliga informationen. Det är möjligt att jag och verkligheten inte är helt i takt. Din info och några mejl, som kommit mig tillhanda tyder på att jag kanske borde varit tydligare.

Vi får se, kanske jag återvänder till saken framöver.

Anonym sa...

Ja, det finns många tankar om alternativ runt "Trygghetsboende"
tyvärr är regeringen lite smalspåriga då det gäller investeringsstödet för ovanstående bostäder. 70 år är lägsta ålder för de som skall bo ovanstående.Jag tycker att lägsta ålder skall vara 55 el. 60 för då kan de som är yngre göra vissa insatser hos de som är äldre.Gemenskapskooperativa boende är på gång i stor utsträckning,men det går för långsamt.Nu när alla 40-talister går i pension så blir behovet stort

Sten sa...

Hej Anonym och tack för inlägget. Min kommentar är kort - Håller med dig!