fredag 12 februari 2010

Omsorg - Hatten av för alla Gode Män

Om man som enskild person inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv kan man få hjälp av en s.k. God Man. Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen hjälper till och utför uppgifter för någon persons räkning. Den person som har en god man kallas huvudman. Godmanskapet är förstås frivilligt för båda parter!

Vardagen kan bli mycket lättare för äldre och för personer funktionsnedsättning om man har en god man vid sin sida, som kan hjälpa till att sköta kontakterna med sociala myndigheter, försäkringskassan och andra. För många kan en god man vara avgörande för att man skall kunna leva ett bra liv. Huvudmannen kan få hjälp att hantera räkningar, förhandla med banker, ta kontakt med olika myndigheter och allmänt ta tillvara sin rätt.

Hur går det till att få en god man? Oftast tar den enskilde upp frågan med socialförvaltningen eller motsvarande. Sedan tar man gemensamt kontakt med den kommunala överförmyndarnämnden som i sin tur föreslår en lämplig person. Därefter ansöker överförmyndaren hos tingsrätten om ett förordnande. Och så utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Godmanskapet är något av det finaste vi har i Sverige. För en ersättning som lite mer än täcker omkostnaderna hjälper tusentals män och kvinnor medmänniskor som av olika anledningar är hindrade att fullt ut ta sin rätt tillvara. De flesta gode männen lägger oerhört mycket tid och energi på sina huvudmän. Man ställer upp i vått och torrt. Normalt innebär uppdraget som god man att man skall bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Den senare uppgiften kan bli hur brett som helst. Har huvudmannen inga vänner eller släktingar så kan uppdraget bli minst sagt allomfattande.

Med detta inlägg vill jag i all enkelhet lyfta fram en samhällsföreteelse som det inte talas särskilt mycket om och som i det tysta bärs upp av idogt och frivilligt arbetande människor som gör stor samhällelig nytta. Ganska säkert återkommer jag till detta ämne framöver.

4 kommentarer:

Peter Olofsson sa...

Mycket bra inlägg tycker jag håller med i allt!
Mvh ifrån Peter Olofsson Tankesmedjan Jernsaxen/ Patient och Smärtföreningen Jernsaxen!
PS: Länken finns nu på Jernsaxens länklista, det var jag som klantade till det vid skapandet av den nya listan! DS

Sten sa...

Hej Peter, tack för de vänliga orden och tack för att Omsorgsbloggen åter blir länkad på Jernsaxens fina hemsida.

Kul att du tar nya tag igen. Omsorgsfrågorna behöver lyftas fram från olika aspekter.

Madiken sa...

Hejsan! Vad glad jag blev över att hitta denna sida som upptar sådan ämnen som berör mitt hjärta stort. En mycket bra sida där jag kommer sätta mina spår i framtiden. Har länkat din sida hos mig. Mvh Maria

Sten sa...

Hej Maria, tack för din kommentar. Alltid roligt med lite berömmande ord. Vi håller framöver koll på varandras bloggar!