fredag 21 maj 2010

Äldreomsorg - Sommarvikarierna garanterar kvalitet

Det är väl bra konstigt att i vår genomorganiserade omsorgsvärld är det vikarierna som kommit att bli de som garanterar kvaliteten i verksamheten. Vi har internkontrollprogram, MASar, länsstyrelser, socialstyrelsen, JO och JK och mycket, mycket mer. Men vem är det som står upp för brukarna och kvaliteten inom äldreomsorgen – Jo, sommarvikarierna. De säger ifrån och de avslöjar. Varje sommar får vi uppleva hur olika missförhållanden kommer i dagern. Och vikarierna räds varken chefer eller någon annan. All heder åt dessa kloka och ansvarstagande personer.

Varje år upprepas samma händelse. En sommarvikarie upptäcker felaktigheter och förhållanden som inte är så bra, ja ibland kan förhållandena som till och med kan vara skadliga för brukarna. Vikarierna försöker då föra samtal med personalen, som visserligen ser, men som av olika anledningar inte vill agera eller anser sig ha med saken att göra. Inte heller chefen bryr sig. Han/hon lyssnar visserligen men gör i praktiken ingenting. Vikarien ser ett allvarligt problem, men kan inte, trots sina ansträngningar, internt göra något åt saken.

Vad gör en vikarie då? Jo, oftast väntar man till vikariatet är slut och tar saken med sig till skolan eller så, och luftar företeelse där. Situationen blir bättre för vikarien men inte för brukarna. Skolan vill av olika anledningar normalt inte stöta sig med arbetsgivaren.

Andra vikarier tar tjuren vid hornen och anmäler till någon myndighet. Nu är ärendet inne i grottekvarnen och när det gäller resultatet kan man inte vara säker. Problemet kan lätt trollas bort. I bästa fall tar tillsynsmyndigheten tag i anmälan på ett godtagbart sätt, utreder, analyserar och kritiserar. Men det är inte alltför ofta detta sker. Normalt skrivs ärendet av.

Men en av de allra bästa vägarna vid missförhållande är faktiskt att gå till media och slå larm. Dessa är nästan alltid beredda att ge offentlighet vid otillfredsställande vård. Och publiceringen leder ofelbart till direkta åtgärder på den berörda arbetsplatsen.

Så bästa vikarie, upptäcker du missförhållanden inom omsorgerna – så gör en lex Sarah-anmälan. Men det bästa du kan göra är att kontakta medierna. Publicering väcker både vårdgivare och tillsynsmyndigheterna på det snabbaste sättet. Du är den bästa kvalitetsindikatorn i vården!

Inga kommentarer: