fredag 4 juni 2010

Äldreomsorg - Rätten till heltid

Inom omsorgerna är rätten till heltid en het fråga. Från personalen, men också från facket, kommer kravet på att alla skall ha rätt till full sysselsättning. Och det kan man väl hålla med om.

Problemet inom t.ex. äldreomsorgen är att behovet av insatser inte är jämnt fördelat över dagen (eller ens natten). På förmiddagarna är det mest att göra och efter lunch minst. Förr löste man det med delade pass, dvs man la scheman så att det uppstod en ledighet mellan tex. kl. 13.00 – 15.30. Denna lösning mönstrades efterhand ut och successivt har vi istället kommit att få tjänstgöringsgrader som ligger mellan 50-75%. Deltidstjänster kom att bli lösningen på det ojämna behovet. En olycklig utveckling!

Och det är klart att deltidstjänster eller delade pass inte är några bra lösningar på reellt problem. På de senare åren har man istället kommit ett nytt sätt att hantera problematiken. Man skapar tjänster med full sysselsättning, men man schemalägger bara tjänsten till 75%. Resten av tiden är s.k. flytande och måste arbetas av när och där behov uppstår vid sjukdom, ledighet etc.

Och det är väl inte så tokigt om bara man inte hade lagt ansvaret att fylla upp de 25% på den enskilde. Jag lovar att inom äldreomsorgen idag är detta förhållande en stor sjukdomsalstrande faktor. Personalen fått hoppa runt på sin flytande tid vilket upplevs som negativt. Undersköterskor och biträden blir sjuka av stressen det innebär att ständigt jaga tid och inte veta om man denna månad kommer att lyckas få ihop tillräckligt många timmar. Denna verklighet är närmast bisarr.

Var på arbetsmarknaden, förutom inom omsorgerna, har vi ett sådant omänskligt system? Jag skulle vilja se ett sådant motsvarande system på kommunernas centrala administration. Det skulle förstås inte fungera. Centralbyråkraterna skulle bryta ihop inom någon månad. Men inom omsorgerna tros det fungera. Detta trots att systemet systematiskt leder till brott mot arbetstidslagarna mm. Personalen jobbar ibland långt mer än man får på ett dygn eller vecka och ofta utan nödvändig vila eller raster.

Skall man ha denna typ av lösningar skall det vara arbetsgivarens skyldighet att lösa sysselsättningen på den flytande tiden. Och gällande lagar och regler på arbetsmarknaden får självklart inte sättas ur spel. Och jag lovar att det fungerar om arbetsgivaren avsätter resurser som sköter och matchar uppkomna vikariat mot personalens flytande tid. Problemet är på intet sätt olösligt. Tvärtom!

Varför tar jag nu upp detta. Jag brukar ju försöka hålla mig till brukarperspektivet. Jo, därför att Rätten till heltid – fel utformad – leder till en sämre arbetsmiljö och därmed till osäkrare vård. Antalet felhandlingar ökar när personalen är stressad. Och särskilt tokigt blir det när personalen stressas av ett felaktigt system, som det går att göra något åt!

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hejsan och tack för detta bra inlägg. Jag jobbar själv som uska och är nöjd med min deltid men tvingas ut i flyttid för att vara solidarisk med dom som vill jobba upp sin tid, inte 100% bara upp till 90% erjuds den som vill ha ökad sysselsättning.Även påpekat om det arbetsmiljöproblem som du även nämner bl.a att ständigt jaga tid och framtida sjukskrivningar som följd.Från arbetsgivarhåll och kommunalfacket är man totalt nonschiga över att man ens påtalar detta. Det man numera vedertaget säger från deras håll är att man "inte har det rätta tänket". Men man väntar sej nog s.k naturliga avgångar, folk som bryter ihop och slutar självmant.

Sten sa...

Hej Jimmy, tack för ditt inlägg. Ja, det är många som vittnar om problemen med flyttiden. Vi får väl hoppas att den nuvarande utformningen är en övergångslösning. Den känns liksom lite omodern!

Som jag förstår är kommunalarbetarförbundet medvetet om problemen, men man väljer att bortse från dessa. Vi får väl se hur det blir framöver. Något måste göras

Anonym sa...

Kommunal är inte längre det fack som en gång stod på arbetarenssida. Man stoppar hellre huvudet i sanden och allená står fotfolket...

Sten sa...

Hej Jimmy, respekt för din uppfattning, men jag delar den ine.

Visst har jag haft (och har) synpunkter på fackens agerande i olika frågor under årens lopp, men trots allt är det viktigt med ordning och reda på arbetsmarknaden. Men när det gäller den flytande tiden är även jag tveksam till fackets hållning!

Gunilla Arneström sa...

Bra inlägg,men jag vill hellre ge möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.Jag vet detta med flytande arbetstid är ett gissel och riskfaktorer frö ohälsa finns. De som arbetar flytande har knappt något ledigt alls.Jag vill att yrket skall uppvärderas så att 10-15% av sysselsättningsgraden skall användas till fortbildning,aktiviteter för de äldre,kultur sjunga regelbundet. Jag listan kan bli hur lång som helst.(kartläggning viktig vad behovet är) Givetvis behöver budgeten öka ,men resultatet blir nöjda brukare och attraktiv arbetsgivare.Ur jämställdhets-perpektiv vore det också en framgångsfaktor.Kommunerna behöver bestämma sig vad de vill med äldreomsorgen och statsa ordentligt stället.Stimulansmedel är bara kontsgjord andning några år.

Sten sa...

Hej Gunilla, det du säger håller jag med om. Det vore önskvärd med den skisserade utvecklingen, men så tror jag inte det blir. Kommunernas ekonomi lär inte tillåta det.

Tvärtom har äldreomsorgen att vänta sig än mer tuffa tider. Det är absolut inget jag vill, men det är en utveckling som är svår att stoppa, är jag rädd!

Jim-Alex sa...

Jag håller i denna fråga med Sten. Rätt till heltid ska vara självklar och rätt till bra arbetsvillkor. Men problemen är många. Samtidigt har de administrativa arbetsuppgifterna ökat inte bara för chefer utan i hög grad även för omsorgsassistenter och undersköterksor. Fördela de arbetsuppgifterna så gott det går till eftermiddagen i stället.
Jag är själv bekymrad över utvecklingen och återkomsten av delade turer och flytande arbetstid som inte gynnar hälsan och balansen mellan arbete och fritid. Detta är en strategiskt viktig fråga för arbetsgivare och fackliga på högre nivå.
Mvh Jim-Alex Minorsson Hirschi

Sten sa...

Hej Jim-Alex, jo nog är det så att delade turer och flytande arbetstid är ohälsofaktorer. Och inte blir problemen mindre framöver. Det är märkligt att arbetstiderna inom äldreomsorgen inte är föremål för mer diskussion