fredag 11 juni 2010

Hjälpmedel - Slå ihop bostadsanpassningen och hjälpmedelsverksamheten

Handikappolitiken är väl inte det område som våra förtroendevalda ägnar mest uppmärksamhet åt just nu. Ja, egentligen har intresset varit kylslaget i över ett decennium. Utvecklingen har på sitt sätt gått i stå. Och det är naturigtvis inte bra! Det som diskuteras är ekonomin. Och den är ansträngd!

Tekniska hjälpmedel och Bidrag till bostadsanpassning kan göra att äldre personer kan bo kvar i eget boende betydligt längre än annars. Det visar det underlag som togs fram av Hjälpmedelsinstitutet under 2009. Andelen äldre ökar framöver, och detta innebär kostnadsökningar. Erfarenheten talar också för att det särskilda boendet är en mycket dyrare lösning, än när den äldre kan bo kvar i sin lägenhet. Självklart kommer en del äldre att bo på särskilt boende, men många personer kan också bo kvar längre hemma med hjälpmedel och bostadsanpassning. Att satsa på bidrag för bostadsanpassning och hjälpmedel för äldre är en kostnad, men en utgift som i verkligheten kan spara miljontals kronor per kommun.

Idag har vi oftast en kommunal hjälpmedelsverksamhet, en landstingskommunal hjälpmedelsverksamhet och en kommunal bostadsanpassningsverksamhet. Och mellan dem råder det många gånger mer revirbevakande än samarbete. Jag tror inte man behöver tänka långt förrän man inser att näraliggande verksamheter som jobbar med samma målgrupp bör samordnas. Inte minst för att vinna i både effektivitet och ekonomi. Vi vet att det står kostnadsökningar framför oss inom äldreområdet och därför måste allt göras för att bättra på organisationseffektiviteten till gagn för brukarna och till fördel för ekonomin. Till exempel kan resurser växlas från administration till produktion. Och därmed dämpa det kostnadsökning, som av allt döma står framför oss. Jag tror det skall vara möjligt att kunna göra en 25% besparing på personal- och lokalkostnaderna vid en samordning av de tre nämnda verksamheterna. Och därutöver få ut en större yttre effektivitet, det vill säga en större reell verksamhet till glädje för brukarna. Och denna besparing är inte bara beräkningsmässig, utan den är verklig!

Inga kommentarer: