fredag 17 september 2010

Hjälpmedel - Vad är ett hjälpmedel?

Vad är ett tekniskt hjälpmedel? Det kan synas vara en enkel fråga att besvara. Men ack nej, så är inte fallet. Både kommun och landsting är huvudmän när det gäller att tillhandahålla tekniska hjälpmedel. Gränsdragningen mellan dem båda skiljer från landsting till landsting, främst beroende på hur man en gång i tiden ”skatteväxlade” och hur dagens samarbetsformer ser ut.

Enlig lag är således kommunerna och landstingen skyldiga att tillhandahålla tekniska hjälpmedel. Låter bra, men problemet är ingen kan definiera vad ett hjälpmedel är! Och inte heller vad hjälpmedlet får kosta den enskilde i form av egenavgifter med mera.

Hjälpmedelsinstitutet har som huvuduppdrag att pröva och lista bra hjälpmedel. Och så görs också. Men detta innebär inte att produkten är hjälpmedel i ditt landsting eller din kommun. Det är upp till landstingen och kommunen som huvudmän att själva bestämma vad som är ett hjälpmedel. Och det förstår var och en att sådan ordning leder till olikheter över landet – Ja, till och med stora olikheter. Enligt lag är landstingen och kommuner tvungna att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionshinder. Problemet är som sagt att begreppet hjälpmedel inte är tillräckligt bestämt eller definierat. Huvudmännen kan anpassa både sin hjälpmedelsförteckning och kostnaderna för enskilde så att det mer passar budgeten än behoven.

En gång i tiden när skyldighetslagen infördes var alla ”överens” om vad ett hjälpmedel var. Det var i stort sett en rullstol i någon form. Sen fick vi rollatorerna. Men dagens situation är helt annorlunda. Det finns massor av produkter att tillgå. Därför är det är nog att dags att anpassa författningar så att de mera direkt beskriver vad ett hjälpmedel är eller vad det skall kompensera för. Dagens situation är rättsosäker!

Inga kommentarer: