fredag 26 augusti 2011

Äldreomsorg - Domen en vägledning

Läste för ett antal månader sedan i SKTF-tidningen om domar rörande kommunens rätt att neka hemtjänst. Det aktuella ärendet var prövat både i förvaltningsrätten och i kammarrätten, och kommunen gick segrande ur tvisten i båda instanserna.

Saken handlande om brister i en brukares hem, som var fysiskt, psykosocialt och hygieniskt påfrestande för hemtjänstpersonalen. I sin uppfattning fick man stöd av arbetsmiljöverket och detta ledde till att kommunen drog in hemtjänsten. Men man erbjöd andra alternativ till hjälp. Vilka dessa var framgår inte av artikeln. Men brukaren överklagade och sen kom domsluten enligt ovan.

Det här är intressant. För det här är kanske ett av de första tydliga utslagen i ett mål där arbetsmiljöförfattningarna å ena sidan och socialtjänstlagen med flera lagar å andra sidan inte låter sig smärtfritt förbindas. I normalfallet ”vinner” oftast SOL och HSL över AML. Uttolkarna i form av domstolar och arbetsmiljöverk brukar ofta ställa stora, för att inte säga ibland orimliga krav, på kommunerna. Lagtolkarna tar normalt aldrig ställning för hur en insats skall utföras, de säger bara att den skall utföras och sedan får kommunen lösa det bäst man kan. Vilket minsann inte är så lätt alla gånger.

Det skall bli intressant att följa den framtida lagtolkningen. Jag hoppas vi får fler domar enligt ovan så att praxis förskjuts en aning mot rimligare tillämpningar. Det finns boendemiljöer och brukare som ligger en bra bit bort från vad lagstiftaren såg framför sig när man skrev förarbetena till hälsolagarna. Jag tror till och med att lagstiftaren inte anade eller kände till de problem som faktiskt kan finnas i en boendemiljö.

Ingen brukare skall självklart överges hur udda man än är som person eller hur rörigt man än har det i sin bostad. Men man som brukare får då finna sig i att kommunen söker särlösningar för att tillgodose de elementära behoven på ett sätt som kanske avviker från den normala praxisen. Ingen personalkategori skall behöva riskera sin hälsa när man utför beslutade hemtjänstinsatser. Personalen har rätt att kräva rimliga arbetsvillkor.

Inga kommentarer: