fredag 2 september 2011

Omsorg – Bra granskat socialstyrelsen

Pressmeddelande från Socialstyrelsen 2010-12-07- ”Oklart vem som har ansvar för barn med psykisk ohälsa.”

”Socialstyrelsen har gjort en omfattande nationell granskning av hela den vårdkedja som har ansvar för vården av barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sjukdom. Vårdcentraler, BVC, ungdomsmottagningar, skolhälsovård och öppen och sluten vård inom barn och ungdomspsykiatrin, BUP, har inspekterats.”

”På många håll saknas förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Barnet riskerar att helt bli utan vård, vilket kan få livsavgörande konsekvenser. Anledningen till oklarheterna är att kommuner och landsting ger otydliga uppdrag eller inga uppdrag alls till verksamheterna. ”

Socialstyrelsens granskning visar att det på många håll är oklart vem som ansvarar för att ge de primära behandlingsinsatserna till barn mellan 6 och 18 år. Det finns således ofta oklarheter kring ansvarsfördelningen med det anmärkningsvärda resultatet att ingen tar ansvar. Jag säger bara – är någon förvånad? Det verkar finnas hur många områden som helst där gränssnittet mellan kommun och landsting inte fungerar när det gäller vård och omsorg. Detta är bara ett i mängden.

Som betraktare på avstånd är det svårt att ha någon uppfattning om samverkansreglerna är obefintliga eller otydliga, om de är kända eller okända hos personalen eller om det är rent personalslarv i tillämpningen. Orsaken saknar egentlig betydelse för dem som drabbas. Det är bara för berörda huvudmän att se till att börjar fungera. Det är inga överord när jag säger - Det är en skandal att huvudmännen inte förmår leva upp till sitt ansvar.

Inga kommentarer: