fredag 9 september 2011

Äldreomsorg – Vissa kommuner köper sig fria

Många kommuner sköter sig bra! Dock långt ifrån alla! Det finns ett antal kommuner som har svårt att ta hem sina utskrivna (färdigbehandlade) äldre patienter från sjukhusen. Ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting bygger på förtroende och att varje part sköter sin del. Men, som sagt, några kommuner bryr sig inte om att inom rimlig tid ta hem färdigbehandlade äldre. Man skyller på än det än det andra.

Någon gång tycker man att dessa misskötsamma kommuner skulle reflektera och fundera över varför det går bra för många andra kommuner att ta hem vårdtagarna. Och kanske till och med att försöka lära sig ett och annat. Ofta finns det skriftliga överenskommelser mellan kommun och landsting som reglerar hur överväxlingen skall gå till och vilken tid det får ta. Men den följs inte.

Vårtagare som är färdigbehandlande måste raskt ut från sjukhusen. Slöhet i denna del orsakar dubbelt lidande. Dels blir brukarna oroligt kvar alltför länge på sjukhusen, dels ockuperas en viktig sängplats i onödan. En plats som så väl behövs för andra som väntar på behandling. Kommunernas senfärdighet är en del av förklaringarna till de befintliga vårdköerna. Andra som behöver vård drabbas således av kommunernas agerande. Men det verkar inte kommunerna förstå. Man ser bara ett problem – nämligen att man får betala till sjukhuset när man drar över tiden. Och så länge denna syn är härskande finns det bara en lösning nämligen att öka straffavgiften. Landstingen måste tiodubbla kostnaden för sent hemtagande. Då kommer de slöa kommunerna att vakna till. Dessutom måste de kommunala politikerna i socialnämnderna eller motsvarande äldrenämnder begära kontinuerlig information om hur hemtagande fortlöper. De förtroendevalda har ett uppdrag som sträcker förbi den egna verksamheten till ett allmänt samhällsansvar.

Det är inte rimligt att kommunerna för en låg kostnad köper sig fria från sitt ansvar att ge vård och omsorg. Detta var verkligen ingen bärande tanke i äldrereformen!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med! Men samtidigt så måste ju patienten klara sig hemma också. Det går ju inte att skicka hem någon "färdigbehandlad" som inte klarar sig i sitt egna hem. Alltså - fram för mer rehab på sjukhus!!

Sten sa...

Hej och tack för ditt inlägg. Den aspekt du tar upp är väldigt viktig. I ordet färdigbehandlad borde rymmas att patienten skall kunna klara sig hemma. Behövs det rehab på sjukhuset, så skall brukaren själklart få detta.