fredag 16 september 2011

Omsorg – Dålig ljudmiljö är botten

På senare år har jag fått ett intryck att ljudmiljön på caféer, restauranger och offentliga inrättningar såsom väntrum med mera har blivit sämre. Mycket hänger nog samman med förändrade inredningsvanor. Idag finns det, tack och lov ur allergisynpunkt, inga heltäckningsmattor. Många miljöer har sparsmakat med gardiner. Bord och stolar är av ljudhårt material. Golven är hårda, men lättstädade. Dukarna är sen länge utmönstrade. Ofta finns det kakel på väggarna.
Miljön är kort sagt minimalistisk och avskalad. Till detta kommer att det allt för många gånger finns en ständig bakgrundsmusik. Sen är det faktiskt också så att mycket av det som förr skedde i slutna rum backstage på caféer och restauranger numera sker öppet. Det gäller tillagning av mat, beredning av kaffe mm. Ofta är det mycket slamrande processer.

Sammantaget ger förändringarna en svår ljudmiljö för alla och särskilt svår blir de för dem som har hörselnedsättningar på olika sätt. För hörselskadade kan det vara hart när omöjligt att höra vad andra säger eller att kunna föra ett normalt samtal. Det hjälper inte att öka sin egen röstvolym, för detta har alla andra redan gjort.

Jag vet inte, men jag skulle kunna tänka mig att personer med hörselnedsättningar väljer bort dåliga miljöer. Jag gör det i vart fall. Och antalet personer med hörselproblem är verkligen inte ringa, så det borde finnas ekonomiska incitament till förbättringar. Och när det gäller offentliga lokaler finns det inget försvar. De skall vara bra ljusdesignade.

Jag är varken inredningsarkitekt eller akustiker, men jag skulle tro det finns en hel del enkla medel man kan göra för att förbättra situationen. Det är inte uteslutet att till exempel Hörselskadades riksförbund redan har lämpligt informationsmaterial att sätta i händerna på olika näringsidkare. Jag tror att många krögare mfl är i behov av råd och stöd. Nyttja lokalföreningarna och deras medlemmar som informationsspridare ut mot den lokala verkligheten. Det är i vart fall en god början till en bättre ljudmiljö.

4 kommentarer:

Emilie sa...

Instämmer! Jag har alltid valt bort caféer och restauranger med det ständiga bruset... Har tack & lov fått med mig några vänner som förstår problematiken att föra ett samtal i ett brus som stör...

Gunilla Arneström sa...

Jag håller verkligen med dig.Ljudmiljöerna är hemska nu för tiden, blir trött i huvudet av all musik och slammer både i resturanger/caféer och affärer/varuhus. Ja den minimalistiska designen försvårar mycket. Jag själv som har en hörselnedsättning på ett öra.Jag önskar att caféer/resturanger/varuhus hade musikfria dagar eller timmar ! De anställda som arbetar som affärsbiträde,vilken hemsk arbetsmiljö de måste ha,jag kan gå därifrån.Bra att du tar upp detta problem ! Ljud och ljusdesigner skulle vara en självklarhet inom allt.

Sten sa...

Hej Emilie, tack för ditt inlägg. Kul att du också använder konsumentmakten. Det är i vart fall ett sätt att försöka påverka verkligheten.

Sten sa...

Hej Gunilla och tack för inlägg. Vi får hoppas att bättre ljud och ljusdesign blir vanligare framöver.

Men vi kanske inte får ha för stora förhoppningar. Frågan om störande ljud tas sällan upp i medierna utifrån ett vardagsperspektiv. Belyses frågan är det oftast från bostads- eller trafikmiljöperspektiv. Sällan eller aldrig utifrån en hörselnedsättning.