fredag 27 april 2012

Äldreomsorg – Det måste bli bättre ordning på sjukvården

Nu måste jag bara än en gång få säga att sjukvården för de äldre mestadels haltar och är ineffektiv.  Ta som exempel en äldre person som bor hemma och har hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Denna person kan då ha kontakt med en distriktssköterska från primärvården och en sjuksköterska från hemsjukvården. Därtill har man kontakt med läkare från primärvården.  Man behöver inte ha särskilt djupa kunskaper inom organisationsteori för att förstå hur baktungt en sådan ordning är.

De här dubbla sköterskorna utför samma sysslor. Den ena kommer hem och tar proven och den andra kallar till besök på VC. Proven är i stort de samma. De är blodtryck, blodsockerhalt med mera. Då kan man väl säga att de är väl bra med dubbelcheck. Visst om inte resurserna inom sjukvården vore så ansträngda.  Men det kan väl den enskilde bortse ifrån. Ok, låt oss göra det för en stund.
Men det här dubbla ansvaret innebär också att ingen tar ett fullt ansvar. Låt oss nu anta att personen har diabetes. Då är det viktigt med regelbundna kontroller av ögonen och att fötterna blir omskötta.  Bara för att ta två exempel. Men ser då någon av sköterskorna till att så sker. Nej, nej! Man tror att det sköts av den andre. Och så blir de mest angelägna kontroller och åtgärder inte utförda.
Nej, vi måste snarast få en bättre ordning på sjukvården för äldre!  Men det här väl ändå en undantagssituation. Ja, tänk om det vore så väl. Nej, den här bristande ordningen är alltför vanlig i alltför många kommuner. Och problemen fortsätter år ut och år in. Och ingen personal vill göra något åt den för då kan man i slutändan mista sitt jobb. För detta har jag all respekt, men suboptimeringar har samhället verkligheten inte råd med. Vi måste åter få en huvudman för all sjukvård åt de äldre.

2 kommentarer:

Wilhelm Larsson sa...

Såg du skrev kontroll av ögon mot förändringar i näthinnan som är en mycket vanlig förändring för diabetiker.
Det finns nu ett nytt kosttillskott som vidgar de trånga blodbanorna i ögonen och har alla näringsämnena. Motverkar sköra blodkärl som diabetikerna får i underben och ögon.
I flera länder förskrivs det av ögonläkare men här får våra läkare inte förskriva kosttillskott.
Det heter Klarin perfekt, googla på det, det är redan mycket omskrivet. Äter det dagligen och jag har fått mycket förbättrad syn.

Wilhelm Larsson sa...

Jag kunde ju nämna att den, Klarin perfekt är mycket väl beskriven med länkar till experter med mera i en blogg med 198 artiklar om hälsa.
Denna är beskriven i flera artiklar. Rulla nedåt så hittar ni bilder och länkar vidare:

http://metrobloggen.se/farmakologensblogg/