fredag 20 april 2012

Äldreomsorg – Vård på lika villkor

Idag kan det vara svårt med framtoningen för privata utförare inom den kommunala äldreomsorgen. Man jobbar allt för ofta i motvind. En motvind som skapas av kommunerna. Särskilt i de kommuner som både har kommunala och privata utförare. Socialnämnderna som alltså själva driver hemtjänst och äldreboenden skall också upphandla och granska sina privata konkurrenter. Det råder absolut ingen konkurrensneutralitet. Det är självklart en ordning som är oacceptabel och närmast jävsliknande.
I media har vi kunnat ta del av hur kommuner kritiserar privata utförare. Det kan gälla bemanning, personalkompetens, bemötande, natt- och jourverksamhet med mera. Detta trots att kommunerna själva har likartade eller ibland till och med sämre förhållanden. De kommunala granskningarna har oftast andra utgångspunkter än viljan att hålla uppe den målformulerade kvaliteten inom äldreomsorgen. Granskningarna har som främsta syfte att ställa den kommunala utförandeverksamheten i bäst dager. Det är ohederligt och ovärdigt av kommunerna att syssla med sådan villfarelse.

Om man i en kommun skall ha både egen utförandeverksamhet och privata alternativ måste det ske en ändring i den kommunala verksamheten. Kommunledningen måste skilja på myndighets- och beställarverksamhet å ena sidan och utförandeverksamhet å den andra. Utförandet skall ske på lika villkor och det måste finnas en säkerhet i att beställningar och granskningar sker på sakliga grunder. Det måste finnas en säkerhet i att allmänheten tydligt kan läsa av vilken vård och omsorg som fungerar bäst i kommunen.

En lösning kana vara låta beställarverksamheten skötas av kommunstyrelserna eller av en särskild beställarnämnd. Valet av leverantör skall ske på affärsmässiga grunder och uppdraget ges till den utförare som erbjuder den bästa entreprenaden korrelerat mot beställningsunderlaget och till det bästa priset. Oegentliga lojaliteter får inte förekomma.

Detsamma gäller ifråga om alla granskningar och uppföljningar. De skall göras på lika villkor antingen det är privat eller offentlig utförare. Det måste till snabba förändringar om inte tilltron till äldrevården och kommunala upphandlingar varaktigt skall placeras i källaren.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!
Jag instämmer till stor del med dina synpunkter i din blogg men när det gäller privata utförare har jag en mera skeptisk inställning än du. Vad händer om den privata utföraren går i konkurs? Jo då är kommunen tvingad att ta över utförarverksamheten(= boendet som den privata aktören inte anser sig tjäna tillräckligt med pengar på,hur lika är dessa villkor om du jämför med annan företagssamhet? Med vänlig hälsning Kent

Sten sa...

Hej Kent, tack för inlägg.

Förmodligen har vi olika erfarenheter. Många av de privata alternativ som jag stött på har varit vida överlägsna den kommunala motsvarigheten. Och dina erfarenheter är kanske de omvända!

Men jag försvarar inte de missgrepp som alltför ofta kommer i dagern hos de stora privata aktörerna. Den som inte sköter sig skall bort från banan.

Men det finns också många mindre aktörer som sköter sig utomordentligt väl. Och som är riktiga förebilder!