fredag 11 januari 2013

Äldreomsorg – Inga skillnader sa socialstyrelsen


I maj månad, 2012 sa socialstyrelsen i ett pressmeddelande
”Det går inte att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg. Däremot har storleken på den enhet som utför olika insatser till äldre betydelse. Äldre som bor i små särskilda boenden är nöjdare än de som bor i stora boenden, visar en rapport från Socialstyrelsen.”
Kanske detta var nyheter för många. 1) Det finns inga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig omsorg. 2) Små boende ger nöjda brukare. Men om man har insikt i branschen så blir man inte överraskad.

Men några reflektioner kan man dock göra. Sannolikt är det så att privata utförare till och med gör ett bättre jobb än det offentliga. Men denna sanning är vi inte mogna för än. Denna insikt kommer att växa fram så småningom. Det är också att det inte bara är de äldre som är nöjdare på små äldreboenden, utan även personalen visar på bättre trivsel. Detta framkommer i alla enkäter och de kan också utläsas av i sjukstatistiken. Personalen är mindre sjuka.

Sen är de faktiskt också så att mindre boendeenheter faktiskt också är kostnadseffektivare än motsvarande stora enheter. Tvärtemot vad som oftast sägs jobbar man effektivare på en liten enhet. Alla hjälps åt på ett bra sätt.

Men tar kommunerna till sig denna enkla kunskap som socialstyrelsen förmedlar. Nej, man fortsätter sitt motstånd mot det privata och man lägger ner alla mindre äldreboenden på löpande band. Ledsamt är ordet.

1 kommentar:

Emilie sa...

Instämmer! Ledsamt!