fredag 18 januari 2013

Funktionsnedsättning – Vem behöver utbildningen mest och bäst?

Idag blir det ett kort inlägg. Såg i ett pressmeddelande från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) att man har en ”Grundläggande kurs för överförmyndare/ledamöter och tjänstemän”.

”Överförmyndarens verksamhet handlar till största delen om myndighetsutövning. För att skapa rättssäkerhet för den enskilde och förenkla överförmyndarens/handläggarens vardag krävs kunskap om gällande lagstiftning.”

Jag säger bara – det var nog på tiden. Behovet är stort. Kan man sen i framtid även i utbildningen spegla verksamheten från gode männens och förvaltarnas synvinkel vore det ett steg bättre. Inte minst via denna blogg har jag efterhand nåtts av stora problem inom verksamheten. Många gode män står praktiskt tagit utan hjälp och stöd från överförmyndarkanslierna. Dagligen tvingas man ta ställning till svåra frågor, men man har ingen att rådfråga. Det verkar inte bero av underbemanning på kanslierna utan snarare av en felaktig arbetskultur och måhända också av bristande kunskaper. Utvidga gärna kursen till kunskap om servicetänkande och varför inte lite kunskap om vad förvaltningslagen säger om service.

2 kommentarer:

Gunilla Arneström sa...

Ja ,det kan vara besvärligt. Ibland känns det som om tjänstemännen enbart tänker på att de är en myndighet,med kontrollansvar. Jag hade önskat att någon tjänsteman hos överförmyndarn hade funktionen av ett socialt ansvar. Jag menar då att jag som god man,kan fråga vad som helst och inga frågor är dumma . Det finns godmansförening(där jag är medlem),men känns inte rätt att belasta annan god man.I framtiden tror jag det kommer att behövas fler gode män och många besvärliga situationer som behövs stöd med.En utveckling,ja tack !

Sten sa...

Hej Gunilla, tack för inlägg och kloka synpunkter.