fredag 20 mars 2009

Funktionsnedsättning: Gågrupper mm

Jag har i ett tidigare inlägg pläderat för att politikerna skall ut och åka rullstol i samhället eller på annat sätt ges möjlighet till en mera påtagligt upplevelse hur det är att vara samhällsmedborgare med funktionsnedsättning.

Men det är inte bara förtroendemännens kunskaper inom handikappområdet, som behöver fräschas upp. Detta behov innefattar även tjänstemännen. Handikappkunskapen bland de kommunala tjänstemännen är skrämmande låg. Visst kan man ordna kurser och föreläsningar där någon sjukgymnast eller arbetsterapeut gör sig till tolk för handikappområdet, men än bättre är att låta experterna själva stå för utbildningen. Och med experter avses förstås personer med funktionsnedsättningar.

I varje kommun finns ett dussintal tjänstemän som i en första vända behöver kunskapsuppbyggnad. Det handlar om byråkrater som sysslar med fysisk planering, trafikplanering, bebyggelseplanering, turism, detaljhandel mm.

Men hur skall utbildningen gå till? Ja, det tror jag man måste söka lösning på i varje kommun. En bra start är att överlåta saken till det kommunala Handikapprådet, som både har kunskap och kontakter. Rådet har ofta en god kännedom om vilka personer med funktionsnedsättningar som är lämpliga att kontraktera som utbildare.

Så kallade Gågrupper är alltid en bra form. Detta oavsett vilken funktionsnedsättningsproblematik man vill lyfta fram. Att ta sig fram i samhället under ledning av person som rullstolsburen, synskadad, reumatiker, hörselskadad lässvag eller har någon annan form av nedsättning ger en djup och bestående kunskap hos tjänstemännen.

Inga kommentarer: