fredag 23 oktober 2009

Äldrevård: Något om stölder hos brukarna inom äldreomsorgen

Låt oss med en gång slå fast att alla stölder hos brukarna skall polisanmälas. En självklar inställning kan tyckas, men sådan är inte verkligheten. Det flesta stölder blir aldrig anmälda för omsorgsorganisationerna ser eller vill inte se problemet. Man hittar tusen bortförklaringar för att slippa göra en anmälan. I vissa fall kan man säga att ledningen legitimerar stöldrena!

De flesta vanliga människor tänker att stölder från personer som befinner sig i utsatta lägen, såsom brukarna inom äldreomsorgen eller inom handikappomsorgen, nog är ett mindre problem. Men ack nej, stölder är mycket vanligt förekommande och det är många gånger systematiska och mycket väl genomtänkta och planerade. Och på sitt sätt ganska riskfria.

Under mina år inom äldreomsorgen iakttog jag bland annat följande. Stölderna sker ofta på somrarna. För då är den ordinarie bemanningen naturligt ur sin vanliga rytm, och det finns ganska många sommarvikarier. Nu är det långt ifrån vanligt att vikarierna begår stölder, men skuggan faller fortast på dem. Men i de fall som stölderna klaras upp är det mestadels någon bland den ”vanliga” personalen som är den skyldige. Polisen brukar göra ett bra utredningsjobb – man har sällan någon på förhand misstänk – alla personal är lika öppna kort – undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, omsorgschefer mm och mfl.

En ganska vanligt sätt att stjäla från en brukare är att byta ut större sedlar mot mindre valörer. När brukaren nämner något om försvunna sedlar, blir vederbörande oftast misstrodd. Minns du verkligen rätt? Hade du inte bara två tjugor i plånboken. Kan inte ha glömt något utgift? Men brukaren som tar upp en misstanke har alltför ofta rätt.

Ett annat knep är tillgripa smycken som inte används så ofta. Då är det svårt att mera exakt fastställa datum för tillgreppet. Smyckena pantas därefter i en på avstånd belägen ort och gärna i någon annans namn, tex. flicknamnet om man är tjej. Ett annat knep är att ta kopior på nycklar och sälja till särskilda hälare. Man kanske inte främst är ute efter att komma i lägenheten utan i ett närbelägget garage. Ett tredje sätt är att avslöja var nycklar till olika faciliteter göms i tex. hemtjänstlokalen eller på det särskilda boendet. Jag vet att nycklar inte skall förvaras på så kallade gömställen, men det sker dessvärre alltför ofta.

Bästa sättet är att förebygga stölder är en ordentlig besöksdokumentation, samt att ha ordentliga rutiner för nyckelhanteringar mm. Högsta ledningen bör också kontakta polisen för att i förebyggande syfte informera personalen. Vid stöld skall anmälan göras direkt. Polisen ser vanligen omedelbart om det finns någon systematik i stölderna och vad som kan göras för att underlätta framtida bevisning. Det skall även finnas ett tydligt och av alla känt dokument omkring gåvor från brukarna till personalen mm. Det vill säga att inga gåvor får mottas av personalen. Det skall också vara klart med facket att stölder och gåvor leder till avsked. Sist men inte minst kan man be anhöriga vara vaksamma och hjälpa till att se över brukarens tillhörigheter med jämna mellanrum.

Ännu har ingen kommun, vad jag vet, infört det men stickprovsvis visitering av hemtjänstpersonal mfl, men detta är något som förmodligen kan väntas komma i framtiden. Detta oavsett vad man som medborgare tycker i sak. Denna typ av lösningar uppstår när ledningen inte får bukt med problemen på annat sätt.

Inga kommentarer: