fredag 15 januari 2010

Äldreomsorg - Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är gisslan i ett felaktigt system

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) är den tjänsteman inom den kommunala hälso- och sjukvården som ansvarar för att den vård som bedrivs av kommunen eller av entreprenör är av god kvalitet - Ett i praktiken omöjligt ansvar och uppdrag. För trots Masarna och deras insatser, uppdagas ständigt vanvård av äldre eller andra problem som inte borde ha uppstått. MASarna har ett ansvar, men de har ingen reell position och påverkan. Ansvar utan tillhörande "medel" är en omöjlig kombination.

Jag tror att det grundläggande felet är att MAS-funktionen är en på äldrevårdsorganisationen påklistrad funktion. Den var säkert inte påtänkt från början utan uppstod som en kompromisslösning när läkarna kom att bli kvar inom landstingen. Man behövde någon medicinskt ansvarig person och så kom MAS-funktionen till. Och vid inrättandet blev det hela inte helt genomtänkt i alla delar.

På MAS-funktionen vilar ett stort ansvar som främst följer av hälso- och sjukvårdslagen, men även av socialstyrelsens författningssamling. Och det är inga lätta bördor som vilar på Masens axlar. Man skall se till att det ges god vård, förebygga ohälsa, tillgodose patientsäkerheten, att det finns god kvalitet med mera. Allt detta och mer därtill skall MASen (ensam) ansvara för. Trots att hon eller han inte är operativ i organisationen. Man har ett ansvar men inga resurser. Man kan inte heller styra i verksamheten. Finns det en värre situation? På något sätt förväntas MASen verka i det tysta.

Normalt är MASen placerad på socialförvaltningen eller på äldrevårdsförvaltningen. Som systemet ser ut idag blir MASen splittrad. Man skall både övervaka och ansvara. Detta leder till bumerangeffekten. Om MASen påtalar någon brist för förvaltningsledningen får han/hon bristen direkt i sitt eget knä. Du borde ha sett till att denna brist inte uppstod eller borde ha avhjälpts tidigare. I ett sådant system tystnar man. Och när MASen tystnar – Ja, då har vi läge för vanvård.

Tre förhållanden borde genast ändras 1) MASen skall ha sin organisatoriska placering mera centralt. Gärna hos tex kommunjuristen. 2) Uppdraget måste ändras till att bli en tillsyn som har till syfte att kontrollera att hälso- och sjukvårdslagen och andra författningar efterlevs av organisationen. Tillsynen kan göras genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten eller genom att göra inspektioner och övervakning hos berörda förvaltningar. 3) Det är äldrevårdsorganisationen som skall ha och ta det fulla ansvaret för hur vården bedrivs och inte MASen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja,givetvis skall alla anmälningar hanteras centralt öven Lex Sarah.
"Masens" arbetsuppgifter borde vara tillsynsbesök " Brukaren /hyresgästen skall vara i fokus inget annat. Idag utgår alla från organistationen och dess tillgänglighet som inte är tillräcklig. Alla kommuner borde också anställa "SAS" social ansvarig socionom, tillsyn sociala aktiviteter

Sten sa...

Hej Anonym och tack för ditt inlägg. Visst finns det mycket mer att säga om MAS-funktionen. Bland annat det du så riktigt tar upp. Vi får se om det på min kant blir ett nytt inlägg i frågan framöver.