fredag 22 januari 2010

Funktionsnedsättning - Bort med hindren i gaturummet

I många av våra kommuner finns det i centrummiljöerna så kallade gatupratare som på olika sätt gör reklam för en tjänst eller vara. En del reklamskyltar står helt lagligt och andra står olagligt. Vissa har en ur handikappsynpunkt mer ändamålsenlig utformning än andra. Men gemensamt för alla är att de är till förfång för många personer med funktionsnedsättning såsom om man har rörelsehinder eller är synsvag/icke seende. Det är lätt att som blind snava över dessa gatuhinder. Lika lätt är det för personer med rullstol och rollator att fastna i ställningarna vid trånga passager.

Problemet med gatupratarna är välkänt. I flera år har kommunerna försökt få butiker att placera trottoarpratarna på ett sätt som gör att de inte är i vägen för alla som skall ta sig fram. Man har satt upp regler och fört samtal med butiksägarna men de reglerna som satts upp och de överenskommelser som gjorts följs dåligt. Något som orsakar problem för stora grupper bland medborgarna. Mycket talar för att det nu är dags för ett allmänt förbud. Kommunerna bör enligt min uppfattning totalförbjuda alla gatupratare.

När vi ändå är inne på behovet av renare gatumiljö måste det sägas något om alla cyklar som står lite här och var. På trånga trottoarer, i många passager, och för att inte nämna vid busshållplatser och järnvägsstationer. I det de senare fallen kan det handla om hundratals felparkerade cyklar. Som kan tvinga personer med rörelsenedsättning till stora omvägar.

Om man som rullstolsburen försöker att manövrera sig genom skog av cyklar kan det hända att man stöter till en hoj som likt en dominobricka i sin tur fället ett större antal cyklar. Det är mycket genant och än värre är att man inte kan göra något åt saken. Det är omöjligt att resa cyklarna. Då vill man helst, trots sin oskuld, omedelbart gå upp i rök. I fråga om cyklarna måste kommunerna i ökad utsträckning ordna med fler och ändamålsenliga kommunala parkeringsplatser för cyklar.

Budskapet är enkelt - Bort med reklamskyltar, gatupratare och felparkerade cyklar från gator, torg och andra allmänna platser. Kommunerna måste för allas trivsel snarast fatta erforderliga kommunal beslut och sedan se till att reglerna efterlevs.

Inga kommentarer: