fredag 3 december 2010

Äldreomsorg – Vissa arbetsgrupper spårar totalt ur – Varför?

Idag skall jag ta upp ett ämne som är på gränsen till tabu inom äldreomsorgen nämligen att vissa arbetslag är undermåliga i sitt arbetssätt. Sådana grupper medför stor skada för brukaren. Det här är svårt att skriva om utan att det blir tarvligt, men jag gör ett försök.

De är inte så att dålig arbetskultur uppstår momentant - Ena dagen bra, andra urusel. Nej, det tar en viss tid för en grupp att sänka kulturen till en oacceptabelt låg nivå. Vissa förhållanden är alltid för handen. Gruppen har bytt sin närmaste chef ett antal gången under en relativt kort tid. Detta är ett tydligt varningstecken. Vidare är förvaltningsledningen ett gäng abstrakta narcissistiska personligheten. Den vanligaste produktionsfaktorn som alla talar om är ekonomin. Ord som brukare, vårdtagare, patient eller kvalitet med flera nämns aldrig. Föreligger dessa tre faktorer – täta chefsbyten, omogen förvaltningsledning och mycket brukarfrånvänt ekonomiprat – Ja, då har vi de viktigaste förutsättningar för att en urusel arbetskultur skall kunna bildas. Då kan personalen i arbetslaget lugnt avsäga sig sin moral för den är inte längre nödvändig.

Men inte ens en låg disciplin kommer ögonblickligt. Den smyger sig sakta på och söker sig fram. Den vinner successiv terräng när det inte finns några korrigerande krafter. Och det är alltid brukaren som drabbas. Personalen låter bli att byta blöja, man hoppar över olika insatser, man förlänger rasterna med halvtimmar, vid inköp till brukaren glider det med en vara för eget bruk, man kallar inte vårdtagarna vid namn – de får heta något nedsättande istället. Man går hem en timma tidigare och kommer gärna en halvtimme för sent. Man rusar in till brukaren utan att knacka och man rusar ut igen med samma eller högre hastighet. Man hånar brukaren verbalt. Ja, listan över missgrepp kan göras lång.

Men det värsta är att gruppen överhuvudtaget inte tar ansvar för brukarens liv och hälsa. Faller brukaren kan han eller hon få ligga hela natten på golvet. Är brukaren svag med mat och dryck är det ingen som slår larm. Konsekvenserna kan bli förskräckliga och i värsta fall leda till döden. Nu skall vi inte förledas tro att alla i en urspårad grupp är illasinnade människor. Kanske ingen överhuvudtaget är det. Men ett förhållande är otvivelaktigt närvarande – minst en tredje del av personalen är urartade. Och dessa personer är ofta informella ledare.

Att vårda är att värdera. Och värderar man brukarna lågt blir vården därefter. Människosynen ger underlaget för hur omsorgen av de äldre kommer att genomföras. Vad kan göras? Det vanligaste är att man sätter in stöd till gruppen i form av utbildning och i form av handledning. Inte att förakta, men det som behövs är att förvaltningsledningen avlägsnas, så att en övergripande ny kultur kan bildas. Och detta sker sällan och därför upprepas vårdskandalerna gång på gång av samma grupper. Inom äldreomsorgen måste vi lära oss att se verkligheten utan färgade glasögon. Dålig vård skall inte accepteras. Så de så!!

4 kommentarer:

Rebecka sa...

Så sant. En destruktiv kultur på arbetsplatsen blir så stark, särskilt om gruppen dessutom är splittrad i mindre grupper och kokar av interna konflikter...

Vem tjänar egentligen på att det blir såhär kan man ju fråga sig...

Sten sa...

Hej Rebecka och tack för ditt inlägg. Ja, det är som du säger. Urspårade grupper består ofta av ett par tre mindre fraktioner som sig emellan är fulla av konflikter.

Ingen tjänar på att den politiska ledningen inte tar itu med problemen. Däremot är det många som förlorar och lider mest gör brukarna.

Anonym sa...

Hej Sten, Min erfarenhet begränsar sig till två äldreboenden samt korta besök på ytterligare sex äldreboenden. Jag upplever att de privat drivna mer passar in på din beskrivning. Chefen jag hade kontakt med på ett privat boende var arrogant, rökte i gemensamhetsrummet och uppförde sig inte professionellt i sin roll som enhetschef. Personalen med några få undantag var utan utbildning och hade hela tiden attityden "jag vill gå hem nu" // Vårdbolaget var nog nöjda med avkastningen. Karl

Sten sa...

Hej Anonym! Tack för din kommentar. Visst finns det problem även på "privat" drivna boenden (och hemtjänster).

Jag tror inte driftsformen i sig är avgörande, utan det är främst den övergripande kulturen som sätter mått på vad som är tillåtet.