fredag 20 maj 2011

Äldreomsorg - De små äldreboendena är äldreomsorgens kommande identitet

Vi kan inom detaljhandeln se att stadskärnorna håller på att få en pånyttfödelse. Tillgänglighet, servicegrad, social mötesplats, och begreppet personlighet är faktorer som blir allt viktigare. Vi som konsumenter söker vår egen stil. Men även äldre människor är konsumenter som följer trender i samhället, om än med några års fördröjning. Därför är det inte onaturligt att tänka sig morgondagens äldre kommer att söka sig bort från stora opersonliga särskilda boenden till mindre enheter gärna med en kommuncentral placering.

I många årtionden har det inom kommunerna varit en trend att lägga ner mindre särskilda boende och samla verksamheten till större enheter. Oftast har nedläggningarna gjorts av arbetsmiljöskäl eller besparingsskäl. Man har helt enkelt velat dra ner på antalet platser. På så viss har man något ologiskt kunnat påvisa besparingar. Egentligen skulle man samma argument kunnat lägga ner det största boendet och därmed spara än mer pengar. Men det har man inte gjort för man ville ha en successiv och ordnad neddragning.

Men i verkligheten är det så att de mindre boendena är mer kostnadseffektiva än de stora boendena. Främst för att man enkelt kan anpassa bemanningen till de verkliga behoven. Vårdtyngden är lätt att se. Flexibiliteten är också allmänt bättre på alla plan. Till saken hör också att personalen trivs bäst på ett mindre boende.

Men det tyngsta argumentet för mindre boenden är brukarnas trivsel. Vid de allra flesta mätningar får mindre boenden bättre ”betyg” än motsvarande stora. Detta oavsett om de handlar om skriftliga enkäter eller muntliga intervjuer. I det senare fallet brukar skillnaden till och med vara större då brukarna oftast vågar framföra vad man tycker, förutsatt att intervjun görs av utomstående och att man garanteras anonymitet.

Det är nog så att vi åter kommer att se ett ökat antal mindre särskilda boenden framöver. Konsumenterna kräver detta. Och jag säger bara – inte mig emot. Tvärtom!

2 kommentarer:

Emilie sa...

Instämmer! De mindre boendena blir mer personliga! Har haft förmånen att få jobba på ett sådant som just nu är nedläggningshotat... väldigt tråkigt!

Sten sa...

Hej Emilie, typiskt att din arbetsplats är nedläggningshotad.

De små boendena är generellt både bättre och billigare. Men denna insikt blir inte accepterad. I kommunerna har man fått stordrift på hjärnan. Man tror det blir billigare, men så är i verkligheten inte fallet.