tisdag 24 maj 2011

Omsorg – Pressmeddelande från SKL den 2011-05-24

”Sveriges Kommuner och Landsting ingår i det nätverk som på Patientförsäkringen LÖF:s initiativ arbetar för att minska risken för att förväxla läkemedel i vården. En enkät skickades ut för att kartlägga landstingen eget arbete och vad de vill ska ske på nationell nivå. Det förslag som nu finns grundar sig på landstingens uppfattningar om hur läkemedelsförväxlingar kan undvikas och därmed minska risken för vårdskador.”
”Nu finns ett förslag på hur läkemedelsförväxlingar kan minska efter en enkät till chefläkare och läkemedelskommittéer. Svaren pekade entydigt på att förpackningarna kan göras tydligare och mer enhetliga.”
En kort fråga – vore det inte bättre att ta fram förslag tillsamman med dem som står läkemedlen nära såsom apotekare, sjuksköterskor och patienter? Hur många läkare kommer regelmässigt i kontakt med förpackningarna? < 5% tror jag!! Gör rätt från början. Kallas kvalitet!

Inga kommentarer: