fredag 27 maj 2011

Omsorg – Gåvor till brukaren

Jag har i några tidigare inlägg tagit upp problematiken med gåvor mm från brukare till omsorgspersonalen. Idag tänkte jag vända på steken och behandla det omvända nämligen gåvor från vårdgivare/personal till brukare! Men kan det verkligen vara ett problem? Jag vet faktiskt inte. Det talas sällan om detta. Trots att det sannolikt inte är så ovanligt.
Det som hänt inom vård och omsorgsverksamheten är att vi fått alternativ och fritt vårdval. Detta medför att det uppstår en konkurrens om brukarna och patienterna. Och där konkurrens finns uppstår också lätt nya former och medel för att skaffa kunder. Ett sådant medel är lockelser av olika slag. Till exempel att du får en gåva om du listar dig på vår vårdcentral eller väljer vårt äldreboende. Gåvor eller snällare uttryckt risk för gåvor, förekommer således redan idag, om än inte alltför öppet. Är detta rätt?

Men det finns också en fara i att man försöker behålla sina vårdtagare genom att ge olika gåvor såsom present till jul och födelsedagar. Det kan synas lite harmlöst men bakom den fina gesten finns ett marknadsekonomiskt tänkande. Är detta rätt?

Sen har vi den sista biten nämligen att personalen på eget initiativ och bevåg ger ”sin” vårdtagare en gåva på något sätt. Det kan vara med bästa uppsåt när vårdtagaren sitter trång till ekonomiskt. Låt oss säga ett halvt kilo kaffe till jul eller en gammal tjockteve när man själv bytt ut sin egen. Gåva föder gengåva, kan man bortse från detta och är detta rätt?

Om jag som skribent får säga min mening tycker jag inte något av det ovanstående är rätt. Det skall inte vara tillåtet att ge brukarna något. För det är så svårt att sätta gränser och formulera regler som eliminerar egenintressena.

Därför måste kommuner och landsting snarast ta fram dokument som behandlar och reglerar vad som är tillåtet eller inte tillåtet. Vi har bara sett början på uppfinningsrikedomen än. Nästa steg är att producenterna börja uppvakta närstående och anhöriga. Eller?

2 kommentarer:

Gunilla Arneström sa...

Risken finns då "LOV" har införts.Valfrihetens dilemma,kan man väl säga ! Det gäller ju att behålla sina kunder eller att få nya,precis som att byta telefonabonemang.Någon form av riktlinjer bör finnas särskilt vid upphandling och om det blir lag på LOV-införande. Medvetandegöra att problematiken kan finnas så uppmärksammas det.Skatteverket regelerar hur stort värde man får ge /ta emot ,kan kanske användas på samma sätt om nödvändigt

Sten sa...

Hej Gunilla och tack för kommentar. Jag tror väl inte att problemet är så stort nu. Men man vet inte vad framtiden för med sig. Så kallade kreativa lösningar av allehanda slag kan dyka upp fortare än man anar.