fredag 18 november 2011

Funktionsnedsättning – Vardagliga problem

Enligt färdtjänstlagen kan personer med funktionsnedsättning och som har svårt att förflytta sig på egen hand få färdtjänst. Färdtjänstresorna görs oftast med taxibilar. Personer med funktionsnedsättning såsom nedsatt syn, rörelseproblem kan ha beviljad rätt till färdtjänst. Och detta ämne – färdtjänsten - tycks vara outsinligt när det gäller problem.

Idag tänkte jag hålla mig till personer som har färdtjänst och som blir förälder. I teorin skall detta inte vara något problem. Det är bara begära ändring/komplettering av beslutet så att även det lilla barnet skall få följa med. Men detta är i teorin. Verkligheten är inte lika enkel. Det finns många kommuner och färdtjänstansvariga som inte vill bevilja rätt för det lilla barnet att få följa med. Eller som segar med beslutet i hopp om att behovet skall sjunka undan. Det kan bli många samtal för den nyblivna föräldern att ringa.

Skulle man nu ändå få ett positivt beslut så småningom så är inte problemen över. Snarare eskalerar de nu. För de taxibolag eller så som just för stunden sköter färdtjänsten kan komma ha svårt att leverera tjänsten – transport med litet barn. Beställer du en resa och uppger behov av bilbarnstol kan du ge dig katten på att bilen kommer utan bilbarnstol. När du påtalar saken säger man att beställningen visst inte innehöll begäran om bilbarnstol. Och så blev det ingen resa. Andra försvar kan vara att den grundläggande beställningen från färdtjänsthuvudmannen inte innehöll krav att tillhandahålla bilbarnstol. Eller att man inte hunnit utbilda alla förare i regelverket än. Eller att du själv skall tillhandahålla bilbarnstolen!

Skulle taxibilen komma och ha med sig en bilbarnstol är inte problemen över. Stolen går ofta inte att fästa. Den är inköpt till en annan bilmodell. Eller kommer man med en bakåtvänd stol när en framåtvänd är beställd. Min undran är närmast försynt. Måste det vara så här krångligt? Det handlar ju ändå om en förhållande liten grupp och en synnerligen enkel prestation som taxibolagen borde klara av. Det funkar ju oftast med bilbarnstol när andra föräldrar åker taxi. Varför skall det var så krångligt när uppdraget är färdtjänst? Jag bara undrar!

Inga kommentarer: