fredag 2 december 2011

Äldreomsorg – Aktivare äldrehälsovård önskas

Det finns säkert mycket att säga om dagens skolhälsovård, men den verkar trots allt fungera bättre än äldrevården. Eleverna erbjuds normalt hälsobesök tre gånger under grundskoletiden samt en gång i gymnasiet. Hälsobesöken omfattar bland annat kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Några gånger under skoltiden har skolsköterskan också hälsosamtal med eleven.

Något motsvarande finns inte inom äldreomsorgen. En vårdtagare kan bo på ett äldreboende i tio år utan att träffa en läkare. Det samma gäller äldre personer med eget boende. Några hembesök av läkare är det då inte tal om. Den gamle får i så fall själv släpa sig till vårdcentralen.

Men en lite ljusning kan likväl skönjas. Vissa, framförallt privata vårdcentraler, erbjuder hembesök. Det finns också vårdcentraler som har läkare inriktade på äldre. De har kanske inte geriatrisk specialistkompetens, men ändå kunskap och intresse för äldre. Så borde vara på fler ställen.

Den här frånvaron av läkarkontakt får konsekvenser. Det finns hälsoproblem som inge bryr sig om idag. Till exempel frågor som är kopplade till det ortopedtekniska området. Många äldre lider av halgus valgus, sneda ryggar, olika längd på benen mm. Hjälp finns att få. Men det verkar inte gälla våra äldre! För utan läkarkontakt och hälsokontroller får den gamle lida på med sina krämpor.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen- Äldrehälsovården måste reformeras från grunden. Dagens lösning och tillämpning är en skamfläck. Vården är till för de äldre, inte tvärtom!

Inga kommentarer: