fredag 20 januari 2012

Omsorg – Tack socialstyrelsen för att ni skärpte tonen

Saxat ur socialstyrelsens pressmedlande 2011-03-07

”Kommun riskerar böter efter brister i omsorg av gravt funktionshindrade . Socialstyrelsen har upptäckt allvarliga missförhållanden i en gruppbostad för vuxna med grav utvecklingsstörning och autism. Nu riskerar Nynäshamns kommun att få betala 600 000 kronor i böter. Socialstyrelsen har vid två olika tillfällen - i november 2010 och februari 2011 - gjort oanmälda inspektioner vid gruppbostaden. LSS ska bland annat garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder har goda levnadsvillkor och får den hjälp de behöver i det dagliga livet. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Men vid inspektionerna upptäcktes en rad allvarliga missförhållanden och brister i omvårdnaden av de boende”

Min kommentar är kort – Tack socialstyrelsen för att ni skärpte tonen. Fortsätt på den inslagna vägen. Minska er tidigare vurm för stora hänsynstagande till verksamhet och personal. Ni, liksom alla andra aktörer inom omsorgerna, är till för brukarna och patienterna. Sätt alltid brukarnas perspektiv i främsta rummet. Som ni själva säger - Människor som behöver vård och omsorg ska få de insatser som de har behov av och som lagen ger dem rätt till.

Missbrukarvården och äldreomsorgen är andra områden som är i skriade behov av ökad tillsyn. Intensifiera snabbt era oanmälda besök och skriv tydliga rapporter utan dimridåer. Vårdpersonalens yrkes- och ansvarskänslan har tappats under resans gång.Många vårdtagare far mer illa idag än de någonsin gjort.

2 kommentarer:

Boa sa...

Jag vill instämma i ditt tack eftersom Socialstyrelsen behöver stöd och uppmuntran i sitt jobb, likaväl som den personal som försöker göra det bästa i ett trängt läge.

Sten sa...

Hej Boa, tack för din kommentar. Kul att du kan se allsidigt på saken!