fredag 27 januari 2012

Äldreomsorg – Kaffe- och äggransonering eller tomma tunnor skramlar

Visst är det ett tag sedan vi kunde läsa och höra det i medierna. Några kommuner hade börjat ransonera kaffe till de äldre i ett fall och frukostäggen i ett annat. Nja, i det senare fallet var det inte ransonering. Det var totalförbud. Reaktionen i media blev snabb och omfattande, kommunerna tvingades backa. Men inte hederligt, utan bakom dimridåer. Allt var en missuppfattning. Så hade man absolut inte menat! Visst skall de äldre få både kaffe och ägg, säger äldreomsorgscheferna. Situationen måste bero av missförstånd!!

Men i all sin simpelhet visar exemplen på tillståndet inom äldreomsorgen. Jag undrar om det finns någon samhällsektor som är så full av suboptimeringar som just äldreomsorgen. Cheferna inom denna verksamhet har inte susning om pengaflödet. De stora pengaflödena tittar man aldrig på. Nej, det är småstrilarna som ses och som fångar allas uppmärksamhet. Och aldrig, aldrig ser man på saken utifrån vårdtagarnas perspektiv. Byråkratseendet är det förhärskande perspektivet. Hellre ta bort de äldres kaffe än att minska sin egen kafferast till vettig nivå. Och att ta bort det egna kotsnadsfria fikakaffet är en tanke som man aldrig ens tänkt. Kostnadsfritt? Inte för komunen direkt!

Följande saxas från Wikipedia - ”Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mindre arbete”.

Nog verkar väl detta vara något för de kommunala byråkraterna inom äldreomsorgen. Man vill spara och man kan lära sig att spara på rätt sätt. Det är väl bara att skicka iväg några byråkrater på kurs. Tror du ja!

Nej, så enkelt är det inte. Skall en anställt gå skall alla gå. En orubblig regel inom äldreomsorgen. Och vem skall få gå först? Svåra frågor att ta ställning. Och det tar sin tid att utreda och resultatet blir omfattande. Ja, kursen riskerar bli så dyr att det kommer att ta tre år att spara in den. Vi måste finna nya vägar istället, säger nämnden. Vi får skjuta lean på framtiden. Och nästa år är gamla tankar som nya igen. Det lätta besparingsförslaget tas fram. Man drar nu in skorporna till eftermiddagskaffet för brukarna. Man slänger också ut hårfrisörskan och fotspecialisten från äldreboendet. Lokalerna är lämpliga som konsultutrymmen och skulle kunna hyras ut på marknadsmässiga villkor - åtminstone i teorin. Det var årets sparbeting.

Hoppas att inte media får nys om det bara, säger äldreomsorgschefen när han/hon tillsammans med nämnden avnjuter en god måltid efter avslutat hårt budgetarbete. Vi löste uppgiften som alltid säger man unisont Någon som vill ha avec?

Inga kommentarer: