fredag 3 februari 2012

Äldreomsorg – Doftfri personal önskas

Jag vet inte riktigt hur stort problemet, men jag vet i alla fall att det är ett verkligt problem från tid till annan, nämligen att hemtjänstpersonalen doftar parfym. Och för många brukare är just parfymdoft något som gör vardagen besvärlig. Personer med sensorisk hyperreaktivitet och många personer med astma och allergi lider svårt i miljöer med olika dofter. Symptomen kan vara andningssvårigheter, nästäppa, rinnande ögon, tryck över bröstet med mera. Starka dofter kommer inte bara från parfym utan även från andra produkter såsom schampo, balsam, deodorant och hudlotion. För att inte tala om tobaksbruk!!


Normalt är det inga problem att upprätthålla den doftfria miljön. Många arbetsgivare har på olika sätt förebyggande informerat sin personal om problemet och vad konsekvenserna kan bli för brukarna. Längst verkar man ha kommit inom sjukvården. Därefter kommer äldreboendena. Men inom hemtjänsten verkar det finnas ytterligare några steg att ta.

Häromdagen kom jag i kontakt med en kommun där det kört ihop sig rejält mellan några brukare och personalen. Konflikten gällde personalens rätt att använda parfym och brukarnas krav på doftfri personal. Lösningen i sig är enkel. Personalen skall vara doftfri. Det svåra är vägen dit. Det gäller att informera personalen så mycket att de själva inser det olämpliga med parfym, utan att känna sig kränkta och tillrättavisade. Svårt men inte omöjligt!!

Visst är det mycket som hemtjänstpersonalen skall informeras om och utbildas i. Skall man leva upp till alla krav fick väl verksamheterna stängas under några år. Men fullt så dyster behöver man inte bli eller vara. Det går utmärkt att lägga upp en långsiktig utbildningsplan och avsätta en timma i veckan för kompetensutveckling. Det uppskattas av personalen som plötsligt känner att man är värd att satsas på. Men bryt den gamla föreställning att det är de egna sjuksköterskorna som skall vara utbildare för allt och alla. Ta in experter som är pedagoger och sakkunniga. När det doftfri miljö rekommenderas kontakt med Astma- och Allergiförbundet eller deras lokalavdelningar.

6 kommentarer:

Gunilla Arneström sa...

Jag tror inte att det är så enkelt som att informera/öka kunskapen hos de anställda.Det är en värderingsfråga hos mig själv och samhället totalt.Kroppsfixering,
vi är inte nöjda med oss själva.Andra ser oss och vi är rädda för att inte stämma in i...!Doftfrimiljö borde ingå i förebyggande folkhälsoarbetet.Jag tror också att det inom allt offentligt arbete skall vara förbjudet att inom arbetets ram använda dofter.De som " styr" borde börja diskutera detta problem!Jag själv har doftallergi( känsliga slemhinnor),jag vet aldrig vad jag tål. Jag har själv de senaste åren upptäckt att dofter från nya kläder kan direkt börja klia i näsan. Ibland går det bra,men alla blandningar är förödande.Ett stort antal gånger har jag informerat kollegor och andra ,att jag vore glad om de begränsade sin användning av..! Givetvis lovar de,men kan se att en del inte tror på mig.Tänk bara om en demenshandikappad eller person med afasi, som inte kan förmedla sig, att de mår dåligt av doften eller inte tycker om att behöva sniffa doften i sin egen näsa.

Sten sa...

Hej Gunilla och tack för inlägg. Nej, enkelt är det nog minst av allt. Attityder och värderingar är det inte lätt at rå på.

Jag vill nog ändå framhärda i min uppfattning att kunskap hjälper. Mången personal tar till sig när man förstår problembilden. Men självklart behövs det också påverkan i de större sammanhangen. Utan tvekan borde rätten till doftfri miljö ingå i folkhälsoarbetet.

Ingvor sa...

Hej,

jag blir orolig och tänker ofta på hur det ska bli den dag när varken jag eller min make klarar oss själva och måste anlita personal som skall hjälpa oss i hemmet eller på någon vårdavdelning.
Bara att behöva ta in ambulanspersonal innebär svårigheter då de allt som oftast inte känner av att de doftar starkt av parfymerade produkter, fastän de inte får vara doftande enligt Västra Götalandsregionens doftpolicy:http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regiongemensamma%20riktlinjer%20om%20dofter%20och%20tobaksr%C3%B6k.pdf
Jag har nämligen svår hyperöverkänslighet, Sensorisk hyperreaktivitet / Multiple Chemical Sensitivity (MCS) och reagerar genast mot allehanda dofter och kan svårligen släppa in någon i mitt hem.
Jag bloggar också på http://www.doftfri.se, om hur det är att leva med doft- och kemikalieöverkänslighet och våndan över att bli gammal och behöva hjälp.
Jag är med i Nätverket för Doft- och kemikalieöverkänsliga http://www.doftoverkanslig samt på Facebook under namnet In the air - be aware och det känns så bra att inte behöva känna sig så ensam och övergiven av samhället.

Sten sa...

Hej Ingvor, tack för ditt inlägg. Nyttigt med dina referenser. Din sida Doftfri känner jag till sen tidigare och tittar in lite då och då. Hoppas att fler hittar den nu!

Anonym sa...

Hej mckt bra inlägg, ska forska vidare, finner detta ämne då intressant. Susanne Hellström

Anonym sa...

Då kan man vända på det och det är om vi som personal har rätt att ta bort och förbjuda boende att använda parfym och röka i sina lägenheter?