fredag 17 februari 2012

Omsorg – Hemtjänsten har för dålig utbildning i att hantera tekniska hjälpmedel

Hemtjänstpersonalen och för all del även personalen på äldreboendena har för dålig kunskap i hur de tekniska hjälpmedlen fungerar och skall hanteras. Hjälpmedelsproblemen är ett dolt område som aldrig syns eller rapporteras. De fel och missöden som inträffar förblir dolda och okända. Statistiken är dålig, för att inte säga obefintlig och kunskapsläget lämnar också mycket i övrigt att önska.

Några exempel. När personalen har svårt att köra över tröskeln till balkongen med rullstolen tar man bort tippskyddet. Med en starkt ökad risk för att den gamle kan tippa rullsolen. Bromsarna på rollatorn blir aldrig kontrollerade. När den gamle en dag går i en backe tar bromsarna för dåligt med risk för fallskador. När den gamle sätts (felaktigt) i rullstolen är det lätt att klämma fast foten i fotstödet. Det gör fruktansvärt ont och kan leda till ett benbrott. Många äldre har rollatorer som i stort sett bara duger för innebruk. När den gamle kommer ut i snömodd och iskanter med dessa är fallrisken mycket stor. Andra exempel är felaktiga lyft med sängliftar som tippar eller låser i upphissat läge. Eller att man använder en felaktig lyftsele avsedd för annan brukare.

Avvikelsehanteringen när det gäller hjälpmedlen måste systematiseras bättre. Likaså måste det till en bättre introduktionsutbildning av personalen. Även innehållet i utbildningar och omfattningen av desamma måste förbättras. Hjälpmedelsverksamheten har med åren kommit på undantag. Andra frågor såsom vård och omsorg har trängt tillbaka intresset för de tekniska hjälpmedlen. Kanske även den konstlade uppdelningen mellan det kommunala och det landstingskommunala ansvaret hat hjälpt till att sänka intresset. I vilket fall som helst är det dags för en uppryckning.

Inga kommentarer: