fredag 24 februari 2012

Äldreomsorg – Likabehandlingsprincipen är lagfäst

För ett år sedan, den 17/2 2011 kunde vi i DN läsa skådespelerskan Lena Nymans dödsannons. Som sörjande stod Släkt och många vänner, men även ”All personal på avd. 2 Stockholms sjukhem”. Och det sista är enligt min mening något besynnerligt. I annonsen görs ett avsteg från en närmast vedertagen och sedan länge tillämpad praxis inom äldreomsorgen, nämligen att personal eller verksamheter inte skall vara med på begravningar eller stå med i annonser. Därför är det exceptionellt när ett vårdboende står med i en dödsannons. Det boendena normalt brukar göra är att flagga i samband med dödsfall. Men då gör man det för alla sina vårdtagare och inte bara för vissa utvalda. En minnesstund på avdelningen brukar också tillhöra det vedertagna.

Ett handlande, som att selektivt stå med i dödsannonser, är i konflikt med likabehandlingsprincipen inom äldreomsorgen. Åtminstone ur etisk synvinkel. Och på likabehandlingsprincipen skall det inte tummas. Varken under vården eller när livet flyr. Ingen enskild skall av sjukvård och omsorgen favoriseras pga. status, pengar, makt eller kändisskap. Den professionella hållningen kräver likhet i ord och handling . Om det vore så att Stockholms sjukhem stod med i alla annonser för avlidna som har bott hos dem, skulle jag förstå det. Men så verkar inte vara fallet. Man passade kanske bara på att få lite billig reklam på Lenas bekostnad. Eller att framställa sig själv i god dager. Skamligt utnyttjande skulle man kunna säga. Och avsteget ligger också farligt nära en skymf av Lenas minne.

Och än märkligare blir det när man på Stockholms sjukhems hemsida under Värderingar och vision kan läsa ” Vår grundsyn är tanken om alla människors lika värde.” Kort kan man bara säga - Lev upp till detta. För det gör man inte om man hakar på kändis dödsfall för att få synas.

1 kommentar:

Kenneth sa...

Är har du kanske missat något, är dödsannonsen utformad i samråd eller tillsammans med avdelningen i fråga eller är det anhöriga som satt in annonsen och helt enkelt tagit med avdelningens namn, av någon anledning?

Jag har dock aldrig, under mina yrkesår, varit med om något sådant har förekommit, inte ens i kommunen, att en arbetsplats satt in någon annons eller stått med i annons annat än när det gäller arbetskamrater.