fredag 2 mars 2012

Äldreomsorg – Stölder från äldre

Relativt ofta kan vi i media läsa att det sker stölder frän äldre i hemmen. Någon gång händer det på äldreboendena, men oftast handlar det om stölder i den ordinarie bostaden. Och oftast kan man misstänka att det handlar om att personalen begår brotten.

Nu skall inte det sagda tolkas som att vård- och omsorgspersonal är mer benägen till stölder än andra. Nej, det handlar nog mer om att tillfället gör tjuven. Stölderna märks inte och när de upptäcks ligger handlingen veckor/månader tillbaka i tiden. Det är så lätt att stjäla en guldring i byrålådan eller att norpa till sig en femtiolapp från ”börsen”. Bland så mången hemtjänstpersonal som besöker en gammal sjuk människa, det kan vara upp till femtio på en vecka, kan det finnas någon som faller för frestelsen att tillskansa sig den gamles tillhörigheter. Oärliga människor finns lite varstans. Och man skall inte tro att de som utför stölderna är några slags vaneförbrytare med ett digert kriminalregister. Ack nej, tjuven är i nio fall av tio tidigare ostraffade. Skillnad är det med de som stjäl från äldre ur handväskor på stan och så. Eller de som olika sätt lurar sig in de äldres lägenhet. De är ofta vaneförbrytare.

Utan tvekan har arbetsgivaren ett ansvar att förebygga stölder i hemmet. Detta tema har jag behandlat i ett tidigare inlägg. I dag tänkte jag fortsätta med vad de anhöriga eller gode männen kan göra, om det finns sådana. Annars får arbetsgivaren även sköta denna del. Det viktigaste är att plocka undan allt stöldbegärligt och låsa in detta i tryggt förvar. Vigselringarna skall inte ligga i nattduksbordet. Vidare skall man dokumentera och fotografera allt av värde. Inga inköp skall få ske till gamle utan att det bokförs och att kvitto lämnas på inköpen. Denna rutin skall hemtjänsten tillämpa av egen kraft, men om inte får omgivningen hjälpa till. Med jämna mellanrum bör de anhöriga sedan göra inventeringar och se att allt står rätt till. Vidare skall man som anhörig kräva att utföraren har tydliga tjänstgöringslistor så att man se när och vem som varit hos den gamle. Misstänker man att en stöld har begåtts skall de anhöriga omedelbart polisanmäla saken.

Hjälper det att polisanmäla då? Ja, någon gång emellanåt klaras stölderna upp. Polisen vet oftast var de skall börja leta efter omsatt stöldgods och de är också förtrogna med de vanligaste knepen som tillämpas av tjuven för att dölja sin inblandning. Men lägger inte bara polisen ner utredningen direkt. Nja, vet inte. Min erfarenhet är att de tar itu med ärenden när stunden är kommen och då är polisen effektiv.

2 kommentarer:

Systerdyster sa...

Det är en viktig sak du tar upp här. Jag har arbetat på ställen där det skett en rad stölder, där både vårdtagare och medarbetare drabbats. Det är otroligt obehagligt att veta att någon arbetskamrat är en tjuv och alla brukar känna sig mer eller mindre skyldiga, personalgruppen känner sig inte bekväm med vetskapen om vad som sker.

Tillfället gör tjuven, precis som du skriver. För ett par år sedan var jag med om att polisen kom och hämtade en arbetskamrat på jobbet. H*n hade snott ett kreditkort och försökt att få ut pengar i bankomaten. Vad h*n (och inte jag heller) visste är att alla bankomatkunder fotas vid varje transaktion. Det hela ledde till husrannsakan i medarbetarens hem och en rad stölder kunde klaras upp. Det fanns smycken m.m. till ett värde av 200 000 kronor i hemmet. I det här fallet sägs det att spelberoende låg bakom stölderna. Oavsett vad så är det så oerhört lågt, det här att stjäla en gammal människas vigselringar eller vad det än handlar om. Straffet blev 2 års fängelse och jag är glad över att det blev ett så pass hårt straff.

Sten sa...

Hej Systerdyster, och tack för din kommentar.

Ja, dessvärre är det vanligt med stölder inom äldreomsorgen. Risken att avslöjas är nog mindre här än på andra ställen. I vart fall när stölderna sker från de äldre.

Det är alltid en lättnad när brotten klaras upp. För fram till den punkten är alla på något sätt misstänkta. Håller med dig - Det är lågt att stjäla från en gammal människa.