fredag 22 mars 2013

Äldreomsorg – Sjukhemmen måste återuppstå

Sjukhemmen måste återuppstå. Dagens vanvård av svårt sjuka i hemmen och på de särskilda boendena måste upphöra. Personalen är inte kompetent och det begås massor av felhandlingar. Sjuka äldre skall vårdas på sjukhem – små sjukhus för äldre.

En gång i tiden hade vi sådana sjukhem för de äldre som var i behov av medicinsk vård och omsorg dygnet runt. Sjukhemmen var bemannade med kompetenta långvårdsläkare och i övrigt med kunnig och kvalificerad personal. För den gamle och för de anhöriga var detta systemet en garanti för trygghet. Man fick den bästa vård som stod att få. Läkaren kom på rond varje vecka och behandlingen kunde successivt modifieras.

Hur är det idag? Tja, läkaren syns aldrig till – sällan på boendena och närmast aldrig i hemmet. Sjukvården hanteras på lösa boliner. Ordinationerna kan liknas vid att kasta pil på en tavla. Den kan slumpvis bli allt mellan ett och tio. Och ofta hamnar pilen utanför tavlan. Våra gamla har oftast mer än tio mediciner ordinerade. Nyttan kan ifrågasättas medan skadan är numera är väl utredd. Ändå fortsätter denna felbehandling. Varför? Jo, systemet lägger grunden för detta. Läkare går på hörsägen från biträden, undersköterskor och sjuksköterskor.  Personal som tycker något utan insikt och läkaren responderar på det han hör. Utan att kanske någonsin ha sett patienten.

Nu säger någon läsare – ah, så är det väl inte, det måste vara undantag.  Nej, säger jag – det är tvärtom regel. Äldrevården har i princip inte tillgång till läkare. Sjukvården sköts av annan personal. Dagens läkare finns på sjukhusen, vårdcentraler och privata kliniker. De finns inte inom äldreomsorgen. Miljoner människor i Sverige är utan läkarkontakt. Så här kan det inte få fortsätta. Äldrevårdssystemet måste ändras. Låt  sjukhemmen återuppstå och låt landstingen eller annan sjukvårdshuvudman ta ansvaret. Kommunerna har förbrukat sitt förtroende.

Inga kommentarer: