fredag 29 mars 2013

Äldreomsorg – Stölder av medicin från de äldre

Idag tänkte jag ge mig på ett av de mer tabubelagda ämnena inom äldreomsorgen nämligen stölder av medicin från de äldre. Om detta talas det ej. Problemet finns överhuvudtaget inte enligt vissa. Rena stoppa huvudet i sanden hållning råder inom äldreomsorgen. Stölder av medicin är ett problem och ett problem av så allvarlig art att det måste till lösas.

De flesta mediciner i hemmen förvaras i något skåp och ibland är det ett medicinskåp. Från detta skåp tas de mediciner som den gamla skall ha. Det är personalen som ger den gamle sin medicin. Eller så har man så kallade apodoser, förförpackade doser, som ges till den gamla. I båda fallen finns medicinerna i hemmet och de överlämnas av personal, som också signerar en lista. Motsvarande system finns på äldreboendena. Det är personalen som har hand om medicinerna och även överlämnar dem.

Visst är det så att många äldre exakt vet hur många piller man skall ha vid en viss tidpunkt och färgen på tabletterna. Men lång ifrån alla. Många kommer inte ens ihåg att man skall ha sina läkemedel. Och en sak är säker – man vet inte heller vad man fått eller ens om man fått! Det finns således stora möjligheter att ta undan läkemedel från den gamle och stoppa i egen ficka. Och det är närmast riskfritt. Det finns inga närvarande ögon. Man jobbar oftast ensam.

Men sker det stölder? Ja, garanterat säger jag. Och dessutom i en omfattning som vi inte tror. Många av de undansmugglade tabletterna eller injektionsdoserna går till eget bruk. En mängd, oklart hur stor, hamnar i försäljning på svarta marknaden. Störst är riskerna omkring narkotikaklassade läkemedel, sömnmedel och smärtstillande läkemedel.

Idag finns det ingen effektiv kontroll av att de gamla verkligen får sina mediciner, och det finns inte heller någon kontroll av att personalen inte missbrukar själva. På något sätt känns det naturligt att missbruksfrekvenser stiger när tillgången är friare. Men ingen vet och ingen har så här långt på allvar försökt reda ut läget.

Situationen är dubbelt farlig. Dels drabbas den gamle. Han/hon får ibland lida i onödan. Dels drabbas personalen som hinner gå långt och djupt i sitt missbruk innan åtgärderna slår till. Det är dags för sveriges kommuner och landsting att ta tag i saken och göra upp en nollvision mot stölder. Med enkla medel går att göra mycket om bara accepterar problemet. Med andra ord - Vakna!

Inga kommentarer: