söndag 9 november 2008

Äldrevård: Hälften av vårdtagarna är undernärda

På senare år har nutritionsfrågorna fått ökad uppmärksamhet, men man kan inte säga att det slagit igenom i alla kommuner. Som jag förstår finns det stora skillnader i framtagandet av kvalitetssystem för kost och näring bland kommunerna. Jag tycker det är förfärande siffror att höra och läsa att tjugofem procent av alla vårdtagare i hemtjänsten uppvisar undernäringssymptom och kanske så mycket som hälften att vårdtagarna på äldreboendena är drabbade av undernäring.

Det sägs vara vanligt och naturligt att minska i vikt när man blir äldre. Orsakerna menas vara allt från förändrad ämnesomsättning till sjukdom och psykiska faktorer. Sjukdom verkar vara den främsta orsaken till att undernäring utvecklas. Jag har fått det förklarat som att vid sjukdom ökar kroppens behov av näringsämnen medan förmågan att både äta och tillgodogöra sig maten minskar.

I kommunerna är kosten i allmänhet näringsberäknad av dietist men däremot saknas ofta, både i hemtjänsten och på boendena, dietist att rådfråga när det gäller enskilda vårdtagare. Likaså saknas det nutritionspolicy och -program för äldrevården. Men än värre är, att oftast saknas det mest elementära nämligen viktkurvor på vårdtagarna. Hur skall man veta om en person går upp eller ner i vikt om man inte regelmässigt mäter?

Jag hävdar intill des jag blir motbevisad att det är den omvårdnadsansvarig sjuksköterskan eller motsvarande som är ansvarig för brukarnas näringsstatus, att nödvändiga kostordinationer kommer till stånd och att ordination efterföljs. I detta ingår att hålla koll på viktkurvorna. Tyvärr uppfattas inte skyldigheten så på alla håll och med det hemska resultatet att äldre människor svälter ihjäl mitt framför ögonen på oss.

2 kommentarer:

Helenaitea sa...

Hej igen! Vad bra att du skriver om detta med näringsbrist. Hörde på ett radioprogram där man tog upp hur länge en del äldre kan få vara utan mat om de läggs tidigt. Förskräckligt!!Jag kommer skriva ut det du skriver ibland och ta med på skolan som underlag i samtal och arbeten. Kul att du var in på min sida: helenaochteo.blogspot.com

Sten sa...

Hej Helena, jag blir glad när du uppskattar det jag skriver. Kul att du tar med tankarna till skolan. Det finns mycket att samtala om och ändra på inom äldreomsorgen. Ett tålmodigt arbete som fordrar många goda krafter.

Hälsning Sten