torsdag 21 april 2011

Äldreomsorg – Hinna dricka kaffe med brukarna

Det måste bli mindre verkstad och mera personlig kontakt över äldreomsorgen. Dagens äldreomsorg rymmer oftast inte vanliga mänskliga kontakter. Trots att verksamheten just bygger på detta. Rymmer och Rymmer? Egentligen handlar det om en successivt förändrad syn på verksamheten och där man inte tar sig tid.

Vi har fått in en industriell syn på omsorgen med planerade processer, utvecklade tekniska system, kortsiktiga relationer, logistiken integrerad i tjänsten, förtillverkning av vissa tjänster med mera. Och en viss del av effektivitetstänkande måste nog accepteras. Även om det tar emot! Äldreomsorgen kan inte vara en bransch utan produktivitetsökning. Men det betyder inte att brukarens eller vårdtagarens behov måste sättas på undantag. Det måste finnas utrymme för att, om än hastigt, ta en hastig kopp kaffe med vårdtagaren.

”Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående ska kunna lita på att de erbjuds en värdig omsorg och en omvårdnad av hög kvalitet.” (http://www.regeringen.se/sb/d/1954) Nog borde denna stolta deklaration inrymma en kopp kaffe?

Varje gång det görs någon form av undersökning hur vårdtagarna upplever vården och omsorgen framkommer det en överraskande stor nöjdhet, men också en innerlig längtan att personalen någon gång skulle ha tid att sitta ner och prata.

Den fråga man kan ställa sig är om det är en värdig omsorg när personalen aldrig har tid att stanna upp och ge vanlig mänsklig omtanke i form av ett enkelt samtal mellan jämgoda personer. Det är viktigt med samtal om äldreomsorgen, men det är minst lika viktigt med samtal i äldreomsorgen. Det är konstigt att kommunerna år efter år, kan låta bli att ta hänsyn till de äldres önskan om mer mänsklig kontakt. Särskilt som insatserna enligt socialtjänstlagen, enkelt utryckt, skall utgå från den enskildes behov och önskemål. Kanske det är dags att anpassa tillämpningen till lagen?

2 kommentarer:

Gunilla Arneström sa...

Jag tror att det på äldreboende är enklare att umgås runt kaffet än i hemtjänsten(då ofta personal är bunden av tiden för nästa brukare)
På det äldreboendet jag är enhetschef har vi i många år haft möjlighet till pedagogiska måltider tillsammans med hyressgästerna. personalen har betalt självkostnadspris för maten tyvärr har det upphört på grund av skattesystemet.Det blev naturligt att prata om allt och inget och man fångade upp önskemål från hyresgästerna.Jag som enhetschef försöker fika eller sitta ner en stund så ofta jag kan på våningar, uppmanar även medarbetarna att ha det som naturligt inslag i vardagen och hyresgästerna uppskattar det. Jag kan då snappa upp både klagomål och beröm.

Sten sa...

Hej Gunilla och tack för inlägg. Jo, det är nog lättare att "umgås" med brukarna på äldreboenden. Hemtjänsten kan vara stressig. Men ytterst handlar det nog om en inställningsfråga. Vill man så kan man.

Se på dig själv. Du tar dig tid att emellanåt sitta ner med de gamla. Du skulle kunna gömma dig bak något svepskäl om du inte ville. Till exempel tidsbrist. Men du gör inte det. Du tar dig tid.

Naturligtvis är du inte unik, men det är nog ändå ganska sällsynt att enhetscheferna gör som du. Och då skall vi inte nämna andra "högre" chefer. De sitter aldrig ner hos brukarna. Då kommer man för nära verksamheten och kan få bära ett personligt ansvar.