fredag 8 april 2011

Äldreomsorg – Synen på de äldre styr allt

Utan tvekan finns det boende och hemtjänster där gamla far illa av den vård och omsorg de får. Det förekommer fysiska och psykiska kränkningar. Man kastar kuddar i huvudet på den försvarslöse gamle, man uttalar kränkande tillmälen av allehanda sort . Man utför inte insatserna eller slarvar över med västerhanden eller låter den gamla stanna i sängen hela dagen. Man negligerar den gamle när den försöker utrycka en vilja. Exemplen är många på hur kränkningar kan ta sig uttryck.

Och problemen är mycket större än vad vi i allmänhet tror i samhället. En svårighet är att de gamla är i beroendeställning till utförarna, det kan ju bli värre om jag klagar, samt att man just pga. ålder inte orkar eller kan ta itu med övergreppen. Men samhället får aldrig utveckla tolerans mot övergreppen. Och samhället är ganska dåligt rustat för att ta itu med avarterna.

Jag vet att kränkningar är ett reellt problem, men jag har ingen bra lösning. Personalutbildning verkar inte bita på problemen. Samhället måste införa en nolltolerans och sedan också vara beredd att försvara densamma. Det fordras andra väktare än de som verkar idag. Dagens tillsynsorganisationer är för toleranta och står sällan på den gamles sida.

Frågan är komplex och mångfasetterad . På något sätt hänger saker och ting ihop och är beroende av varandra. Vi har det egna ansvaret, vi har chefsansvaret, vi har arbetsplatskulturen, företagskulturen, och inte minst samhällskulturen. Men i grunden är det nog synen på de äldre som avgör om verksamheten skall lyckas eller misslyckas med sin uppgift. På denna punkt har samhället gått kräftgång i bra många år. Det finns en tendens till ringaktning av gamla och svaga. Men håller vi i samhället inte uppe ett visst mått av vördnad och respekt för de gamla så får vi efterhand smygande avarter i olika tillämpningar. Ja, det är till och med så att vi utvecklar tolerans mot avarterna.

Jag tror att äldre måste ha ett starkare lagtekniskt skydd i samhället mot kränkning och diskriminering. Och man måste också ha starka och kompetenta ombud som kan tillvara den gamles rätt när det fallerar. Ingen gammal eller dennes anhörig skall behöva vara rädd för att söka hjälp och få hjälp. Det är en hemul begäran.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej ja nu är du inne på ett ämne som jag har tänkt mycket på, jag bor på ett äldreboende som jag tyckte var fantastiskt det första året, men med tiden märkte jag att det var en avsevärd skillnad på vårdare o vårdare det finns de som absolut inte borde jobba härjag tänker bara att när jag som är något så när i huvudet blir behandlad så hur blir då de som inte kan säga ifrån och det är kanske bäst så säger man ifrån så kan det bli reprisalier på det ena eller andra viset och inte är det lönt att gå till chefen hellre vad vågar de göra ingenting. mvh en vän

Sten sa...

Hej, och tack för ditt inlägg. Alltid berikande att höra av någon som verkligen har kunskap.

Jo visst det mycket att önska i förbättringsvägen när det gäller äldreomsorgen.

Det finns personal som kan uppföra sig mycket illa. Och dessvärre kan det vara känt utan att ledningen griper in. Helt förkastligt.

Systerdyster sa...

Jag är lite nyfiken på den här boken som berör det du skriver om här.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=917205574X

Sten sa...

Hej Syster, tack för ditt tips om boken. Kände inte till och har således inte läst den. Men det skall vi ändra på nu! än en gång tack!