fredag 15 april 2011

Äldreomsorg – Underhållningen behövs på äldreboendena

De allra flesta äldreboenden hade tidigare regelmässigt någon form av musikunderhållning. Det kunde vara en ensam trubadur eller duo eller trio som spelade och sjöng. Mycket uppskattade inslag i de äldres vardag. Men dessvärre har denna aktivitet av besparingsskäl utgått på många håll. Detta trots att verksamheten i sig drog mycket små kostnader. I formell mening har inte underhållningen dragits in, men med ständigt minskade anslag ryms inte verksamheten i många fritids- eller frivilligverksamheternas budget.

Man kan ställa sig frågan om nämnderna vet var besparingarna sker och vilka konsekvenserna blir ute i verksamheten. Har man varit på några ”underhållningar” förstår man värdet. Det är sällan man ser någon aktivitet få ett sådant gensvar som just musikunderhållningen. Musik ”väcker” och sinnena stimuleras! Musik är minnen och minnen är känslor. Bjuds det sedan också på kaffe och hembakt är lyckan absolut och stämningen blir varm och glad. Musiken sätter guldkant på vardagen. Men det är också så att musik lindrar ångest och oro. Särskilt när en brukare har demens i någon form.

Musikunderhållningen når fram till alla oavsett grad av sjukdom och ålderskrämpor. Ja, den når faktiskt fram till personalen också, som blir uppmuntrade när de ser sin vårdtagare leva upp och bli glada. Musik är således en bra form av att utveckla och stärka kommunikationen mellan personal och brukare. Jag vill med dessa korta ord slå ett slag för återinförandet av musikunderhållning på allt fler boenden. Det handlar om små kostnader som ger så mycket i utbyte. Upp till kamp för musiken.

6 kommentarer:

Emilie sa...

Instämmer!

Sten sa...

Hej Emilie, tack för ditt instämmande.

Anonym sa...

Så sant så sant det du skriver om. Många äldre och sjuka lever upp av musiken. Vet en dragspelsklubb som underhåller på äldreboenden helt ideellt och det är mycket uppskattat.
Min mor fick dessvärre tillbringa sista tiden på långvården, det enda som lyste upp tillvaron var just musikunderhållningen som fanns på den tiden.
Hoppas innerligt det blir ändringar så musiken kommer tillbaka där den verkligen behövs.
Tack för ordet.
Mvh Mia

Sten sa...

Hej Mia, och tack för kommentar. Visst betyder musikunderhållningen mycket. Och kostnaderna är så försvinnande små. Det är ledsamt att denna fina verksamhet, på många håll, har fått en så låg prioritet.

Anonym sa...

Jag har spelat vid institutioner i kyrkans regi och vet att det är mycket uppskattat med musik bland äldre människor.
Jag har utanför kyrkan försökt att erbjuda musikunderhållning för en summa som i stort bara täcker utgifterna men man tar sig inte ens tid att svara på mail eller telefonsamtal.
Det stora felet är inte kvaliteten på underhållning det är priset.
Man måste spela gratis och betala resan och ljudanläggning själv, då blir man intressant.

Musikanten

Sten sa...

Hej Musiktanten, tack för inlägg. Din beskrivning av verkligheten stämmer överens med min. Kostnadsjakten bedrivs som vanligt på fel utgiftsposter.