måndag 14 juli 2008

Funktionsnedsättning: Guide för bemötande av myndigheter?

Under de senaste åren har många kommuner, landsting, idrottsrörelser, företag mfl tagit fram bemötandeguider eller motsvarande. Alla foldrar som jag har sett har innehållit råd för hur gemene man bör vara och handla för att mötet med personer med funktionsnedsättningar skall bli så bra som möjligt. De allra flesta foldrarna har faktiskt varit av överraskande god kvalitet.

Men såvitt jag förstår har ännu ingen vågat sig på att skriva en folder i den andra riktningen, dvs att ge råd för hur personer med funktionsnedsättningar kan uppträda i mötet med andra. Denna enkelriktning är i sig intressant. Avspeglar det ensidiga intresset åter igen en von oben attityd ? Personer med funktionsnedsättningar är avvikare som måste behandlas i särskild ordning. Man skall inte måla f-n på väggen men i välviljan att skapa ett bra möte kan dölja sig en gammal omhändertagandehållning med rötter från Vanföreanstalternas tidsepok.

Om man bryter enkelriktningen och tänker sig en folder som även ger funktionsnedsatta råd, så är nog mötet med myndighetsrepresentanter kanske det viktigaste behovet. I undersökning efter undersökning visas att de svåraste delarna i livet för personer med funktionsnedsättning är möten och kontakter med myndigheterna. I detta inlägg vill jag bara flagga för ett nytt behov. Måhända jag kan återkomma till innehåll etc lite längre fram. Synsättet utgår från den naturliga tanken att ju bättre förberedd man är inför ett möte, desto bättre blir utfallet.

Inga kommentarer: